Niederländisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Комарова Н.
Новосибирск
ул. Советская, 56 - 123
530000
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Уважаемый г-н президент
Geachte heer President
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Уважаемый г-н ...
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Уважаемая госпожа
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Уважаемые...
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Уважаемые...
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Уважаемый г-н Смидт
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Уважаемая г-жа Смидт
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Уважаемый...
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Привет, Иван!
Beste Jan
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Пишем вам по поводу...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Мы пишем в связи с ...
Wij schrijven u in verband met ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ввиду...
Met betrekking tot ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
В отношении...
Ten aanzien van ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Не могли бы вы предоставить информацию о...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Я пишу от лица..., чтобы...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Ваша компания была рекомендована...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Вы не против, если...
Zou u het erg vinden om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Будьте любезны...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Буду очень благодарен, если...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Для нас было бы очень ценно, если вы смогли бы прислать более детальную информацию о...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Буду очень признателен, если бы вы смогли...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Не могли бы вы прислать мне...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formelle Anfrage, höflich
Мы заинтересованы в получении...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formelle Anfrage, höflich
Вынужден (с)просить вас...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formelle Anfrage, höflich
Не могли бы вы посоветовать...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formelle Anfrage, direkt
Пришлите пожалуйста...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formelle Anfrage, direkt
Вам необходимо срочно...
U wordt dringend verzocht ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Мы были бы признательны, если..
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Каков ваш актуальный прейскурант на...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Мы заинтересованы в... и хотели бы узнать...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formelle Anfrage, direkt
Как мы поняли из вашей рекламы, вы производите...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formelle Anfrage, direkt
Мы намерены...
Het is ons oogmerk om ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Мы тщательно рассмотрели ваше предложение и...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Мы с сожалением сообщаем вам, что...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, вы можете обратиться ко мне за информацией.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formell, sehr höflich
Если в дальнейшем мы чем-либо еще сможем быть вас полезны, пожалуйста дайте нам знать.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formell, sehr höflich
Заранее спасибо...
Bij voorbaat dank.
Formell, sehr höflich
Если у вас возникнут дальнейшие вопросы, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formell, sehr höflich
Был бы очень признателен, если вы сможете заняться этим вопросом как можно скорее
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formell, sehr höflich
Прошу ответить как можно скорее, поскольку..
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formell, höflich
При возникновении дальнейших вопросов, пожалуйста свяжитесь со мной.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formell, höflich
Я заинтересован в дальнейшем сотрудничестве.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formell, höflich
Спасибо за помощь в этом деле.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formell, höflich
Я хотел бы обсудить это с вами
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formell, direkt
Если вам необходимо больше информации...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formell, direkt
Мы ценим ваш вклад
Wij waarderen u als klant.
Formell, direkt
Пожалуйста свяжитесь со мной по номеру...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formell, sehr direkt
Надеюсь на скорый ответ
Ik hoor graag van u.
Weniger formell, höflich
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
С уважением...
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением ваш...
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
С уважением...
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
С уважением...
Groeten,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen