Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Stimate Domnule Preşedinte,
Dear Mr. President,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Stimate Domnule,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Stimată Doamnă,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Stimate Domnule/Doamnă,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Stimaţi Domni,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
În atenţia celor interesaţi,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Stimate Domnule Ionescu,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Stimată Doamnă Popescu,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dragă Mihai Popescu,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dragă Mihai,
Dear John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
We are writing to you regarding…
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vă scriem în legătură cu...
We are writing in connection with...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
În legătură cu...
Further to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Referitor la...
With reference to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
I am writing to enquire about…
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Vă adresez această scrisoare în numele...
I am writing to you on behalf of...
Formell, im Namen einer anderen Person
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Your company was highly recommended by…
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

V-ar deranja dacă....
Would you mind if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Sunteţi amabil să...
Would you be so kind as to…
Formelle Anfrage, vorsichtig
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
I would be most obliged if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formelle Anfrage, sehr höflich
Aş fi profund recunoscător dacă...
I would be grateful if you could...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Would you please send me…
Formelle Anfrage, höflich
Ne interesează să obţinem/primim...
We are interested in obtaining/receiving…
Formelle Anfrage, höflich
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
I must ask you whether...
Formelle Anfrage, höflich
Îmi puteţi recomanda...
Could you recommend…
Formelle Anfrage, direkt
Trimiteţi-mi, vă rog...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, direkt
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
You are urgently requested to…
Formelle Anfrage, sehr direkt
V-am fi recunoscători dacă...
We would be grateful if…
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
What is your current list price for…
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formelle Anfrage, direkt
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
We understand from your advertisment that you produce…
Formelle Anfrage, direkt
Intenţia noastră este să...
It is our intention to…
Formelle Absichtserklärung, direkt
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
We carefully considered your proposal and…
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vă anunţăm cu regret faptul că...
We are sorry to inform you that…
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formell, sehr höflich
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formell, sehr höflich
Vă mulţumesc anticipat...
Thanking you in advance…
Formell, sehr höflich
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formell, sehr höflich
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formell, sehr höflich
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Please reply as soon as possible because…
Formell, höflich
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formell, höflich
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
I look forward to the possibility of working together.
Formell, höflich
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Thank you for your help in this matter.
Formell, höflich
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
I look forward to discussing this with you.
Formell, direkt
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
If you require more information ...
Formell, direkt
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
We appreciate your business.
Formell, direkt
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formell, sehr direkt
Anticipez cu plăcere un răspuns.
I look forward to hearing from you soon.
Weniger formell, höflich
Cu stimă,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Cu sinceritate,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Cu respect,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Toate cele bune,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Cu bine,
Regards,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen