Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Szanowny Panie Prezydencie,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Drogi Tomaszu,
Estimata John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Piszemy do Państwa w sprawie...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Piszemy do Państwa w związku z...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
W nawiązaniu do...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Nawiązując do...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Chciałbym zapytać, czy...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Czy mógłby mi Pan polecić...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formelle Anfrage, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Proszę o pilne...
Vi estas urĝe petita al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Ĝi estas nia intenco...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Z przykrością informujemy, że...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Z góry dziękuję...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Se vi bezonas pli informon...
Formell, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
Ni dankas vian negocon.
Formell, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formell, sehr direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Z wyrazami szacunku,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam serdecznie,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Pozdrawiam,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen