Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Szanowny Panie Prezydencie,
Dear Mr. President,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Szanowny Panie,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Drogi Tomaszu,
Dear John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Piszemy do Państwa w sprawie...
We are writing to you regarding…
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Piszemy do Państwa w związku z...
We are writing in connection with...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
W nawiązaniu do...
Further to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Nawiązując do...
With reference to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
I am writing to enquire about…
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
I am writing to you on behalf of...
Formell, im Namen einer anderen Person
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Your company was highly recommended by…
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Czy miałby Pan coś przeciwko...
Would you mind if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Would you be so kind as to…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byłbym zobowiązany, gdyby...
I would be most obliged if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
I would be grateful if you could...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, höflich
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
We are interested in obtaining/receiving…
Formelle Anfrage, höflich
Chciałbym zapytać, czy...
I must ask you whether...
Formelle Anfrage, höflich
Czy mógłby mi Pan polecić...
Could you recommend…
Formelle Anfrage, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, direkt
Proszę o pilne...
You are urgently requested to…
Formelle Anfrage, sehr direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
We would be grateful if…
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaka jest Pańska obecna cena za...
What is your current list price for…
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formelle Anfrage, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
We understand from your advertisment that you produce…
Formelle Anfrage, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
It is our intention to…
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
We carefully considered your proposal and…
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Z przykrością informujemy, że...
We are sorry to inform you that…
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formell, sehr höflich
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formell, sehr höflich
Z góry dziękuję...
Thanking you in advance…
Formell, sehr höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formell, sehr höflich
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formell, sehr höflich
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Please reply as soon as possible because…
Formell, höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formell, höflich
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
I look forward to the possibility of working together.
Formell, höflich
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Thank you for your help in this matter.
Formell, höflich
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
I look forward to discussing this with you.
Formell, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
If you require more information ...
Formell, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
We appreciate your business.
Formell, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formell, sehr direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
I look forward to hearing from you soon.
Weniger formell, höflich
Z wyrazami szacunku,
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam serdecznie,
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Pozdrawiam,
Regards,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen