Chinesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Szanowny Panie Prezydencie,
尊敬的主席先生,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Szanowny Panie,
尊敬的先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Szanowna Pani,
尊敬的女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生/女士,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Szanowni Państwo,
尊敬的先生们,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Szanowni Państwo,
尊敬的收信人,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Szanowny Panie,
尊敬的史密斯先生,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯女士,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Szanowna Pani,
尊敬的史密斯小姐/女士,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Szanowny Panie,
亲爱的约翰 史密斯,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Drogi Tomaszu,
亲爱的约翰,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Piszemy do Państwa w sprawie...
我们因为...给您写信
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Piszemy do Państwa w związku z...
我们写这封信是因为...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
W nawiązaniu do...
因贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Nawiązując do...
鉴于贵公司...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
我写这封信,想询问关于...的信息
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
我代表...给您写信
Formell, im Namen einer anderen Person
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
...诚挚推荐贵公司
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Czy miałby Pan coś przeciwko...
请问您是否介意...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
您是否能够...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Byłbym zobowiązany, gdyby...
如果您能...,我将不胜感激
Formelle Anfrage, vorsichtig
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
如果您能… ,我将非常感激
Formelle Anfrage, sehr höflich
Czy mógłby mi Pan przesłać...
您能将…发送给我吗
Formelle Anfrage, höflich
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
我们对接受/获得...很有兴趣
Formelle Anfrage, höflich
Chciałbym zapytać, czy...
我必须问您是否...
Formelle Anfrage, höflich
Czy mógłby mi Pan polecić...
您能推荐...吗?
Formelle Anfrage, direkt
Prosiłbym o przesłanie mi...
您能将...发送给我吗?
Formelle Anfrage, direkt
Proszę o pilne...
请您尽快按要求将...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Będziemy wdzięczni, jeśli...
如果您能...,我们将不胜感激
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Jaka jest Pańska obecna cena za...
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Formelle Anfrage, direkt
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Formelle Anfrage, direkt
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
我们的意向是...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
我们仔细考虑了您的建议和...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Z przykrością informujemy, że...
很抱歉地通知您...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Formell, sehr höflich
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Formell, sehr höflich
Z góry dziękuję...
提前谢谢您…
Formell, sehr höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Formell, sehr höflich
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Formell, sehr höflich
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
麻烦您请尽快回复,因为...
Formell, höflich
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Formell, höflich
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
我很期待将来有合作的可能性。
Formell, höflich
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
谢谢您在这件事上的帮忙。
Formell, höflich
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Formell, direkt
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
如果您需要更多信息...
Formell, direkt
Doceniamy Państwa pracę.
和您做生意,我们觉得很愉快。
Formell, direkt
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
请联系我,我的电话号码是...
Formell, sehr direkt
Czekam na Pana odpowiedź.
期待着尽快得到您的回复。
Weniger formell, höflich
Z wyrazami szacunku,
此致
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
此致
敬礼
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Z poważaniem,
肃然至上
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Pozdrawiam serdecznie,
祝好
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Pozdrawiam,
祝好
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen