Koreanisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Geachte heer President
친애하는 사장님께,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Geachte heer
관계자님께 드립니다.
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Geachte mevrouw
사모님께 드립니다.
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Geachte heer, mevrouw
관계자님께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Geachte dames en heren
관계자분들께 드립니다.
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Geachte dames en heren
관계자분께 드립니다.
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Geachte heer Jansen
친애하는 김철수님,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 최수정님,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 김미나님,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Geachte mevrouw Jansen
친애하는 신수경님,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Beste meneer Jansen
반가운 김미경님,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Beste Jan
반가운 철호씨,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Wij schrijven u in verband met ...
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Met betrekking tot ...
....에 관하여 말씀드리자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Ten aanzien van ...
....에 대해 말씀드리자면,
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Ik schrijf u om na te vragen over ...
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Ik schrijf u uit naam van ...
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Formell, im Namen einer anderen Person
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Zou u het erg vinden om ...
혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Formelle Anfrage, vorsichtig
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Formelle Anfrage, vorsichtig
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
....을 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, höflich
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
....을 받아보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Ik zou u willen vragen, of ...
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Formelle Anfrage, höflich
Kunt u ... aanbevelen ...
...을 추천해주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
...을 보내주시겠습니까?
Formelle Anfrage, direkt
U wordt dringend verzocht ...
신속히 ...을 하십시오.
Formelle Anfrage, sehr direkt
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Formelle Anfrage, direkt
Het is ons oogmerk om ...
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Formelle Absichtserklärung, direkt
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Formell, sehr höflich
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Formell, sehr höflich
Bij voorbaat dank.
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Formell, sehr höflich
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Formell, sehr höflich
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Formell, sehr höflich
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Formell, höflich
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Formell, höflich
Ik verheug mij op de samenwerking.
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Formell, höflich
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Formell, höflich
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Formell, direkt
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
더 많은 정보를 원하시면...
Formell, direkt
Wij waarderen u als klant.
당신의 노고에 감사드립니다.
Formell, direkt
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Formell, sehr direkt
Ik hoor graag van u.
곧 답장을 받고 싶습니다.
Weniger formell, höflich
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Met vriendelijke groet,
... 드림,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Hoogachtend,
... 올림,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Met de beste groeten,
... 보냄,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Groeten,
... 가,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen