Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

친애하는 사장님께,
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
관계자님께 드립니다.
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
사모님께 드립니다.
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
관계자님께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
관계자분들께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
관계자분께 드립니다.
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
친애하는 김철수님,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
친애하는 최수정님,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
친애하는 김미나님,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
친애하는 신수경님,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
반가운 김미경님,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
반가운 철호씨,
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
....에 관하여 말씀드리자면,
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
....에 대해 말씀드리자면,
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
....을 보내주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
....을 받아보고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
...을 추천해주시겠습니까?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Proszę o pilne...
Formelle Anfrage, sehr direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formell, höflich
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
... 드림,
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
... 드림,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
... 올림,
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
... 보냄,
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
... 가,
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen