Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
심수정
충청북도 청주시 상당구 율량동
현대 2차 아파트 13동 201호
137-070
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

친애하는 사장님께,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
관계자님께 드립니다.
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
사모님께 드립니다.
Kære Fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
관계자님께 드립니다.
Kære Hr./Fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
관계자분들께 드립니다.
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
관계자분께 드립니다.
Til hvem det vedkommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
친애하는 김철수님,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
친애하는 최수정님,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
친애하는 김미나님,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
친애하는 신수경님,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
반가운 김미경님,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
반가운 철호씨,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
안녕하세요. ....에 대하여 편지를 드립니다.
Vi skriver til jer angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
안녕하세요. ....와 관련하여 편지를 드립니다.
Vi skriver i forbindelse med...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
....에 관하여 말씀드리자면,
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
....에 대해 말씀드리자면,
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
...에 관해 문의하려 편지를 드립니다.
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
.....를 대신하여 이 글을 드립니다.
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
.....께서 귀사를 크게 추천하였습니다.
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

혹시 폐가 되지 않는다면 ......
Vil du have noget imod at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
혹시 ...... 해주실 수 있나요
Kunne du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
...을 해주신다면 감사하여 몸둘바를 모르겠습니다.
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
....에 대하여 좀 더 자세한 정보를 보내주신다면 매우 감사하겠습니다.
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formelle Anfrage, sehr höflich
...을 해주신다면 매우 감사히 생각하겠습니다.
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
....을 보내주시겠습니까?
Vil du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
....을 받아보고 싶습니다.
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
......이 가능한지 여쭈어 보고 싶습니다.
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
...을 추천해주시겠습니까?
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
...을 보내주시겠습니까?
Kan du venligst sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
신속히 ...을 하십시오.
Du er snarest anmodet til at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
....를 해주신다면 저희는 참 고맙겠습니다.
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
....의 현재 정가가 얼마입니까?
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
저희는 ....에 관심이 있으며, ....에 대해 더 알고 싶습니다.
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
광고를 통해 ....을 생산하신다는 것을 알게 되었습니다.
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formelle Anfrage, direkt
저희는 .....을 하고 싶습니다.
Det er vores hensigt at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
저희는 주의깊게 귀하의 제안을 살펴보았으며 ...
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
..... 를 알려드리게 되어 유감을 표합니다.
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

혹시 다른 부가적인 도움이 필요하시면, 언제든지 연락하여 주십시오.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
저희의 다른 도움이 필요하시다면, 언제든지 알려주십시오.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formell, sehr höflich
... 에 관해 미리 감사드립니다.
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
더 많은 정보가 필요하시다면, 주저하지 마시고 연락주시기 바랍니다.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
이 일에 관해 최대한 빨리 토의해 주시고 연락주시면 감사하겠습니다.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
최대한 빨리 답장 주시기 바랍니다. 왜냐햐면 ....
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formell, höflich
더 많은 정보가 필요하시면, 저에게 연락하여 주세요.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
혹시 같이 일하게 될 날을 기대하고 있겠습니다.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formell, höflich
이 일을 도와주셔서 감사합니다.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formell, höflich
이 일에 관해 다인과 함꼐 논의 하길 기대합니다.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
더 많은 정보를 원하시면...
Hvis du ønsker mere information...
Formell, direkt
당신의 노고에 감사드립니다.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formell, direkt
저에게 연락하십시오 - 제 전화번호는 ...
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
곧 답장을 받고 싶습니다.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
... 드림,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
... 드림,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
... 올림,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
... 보냄,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
... 가,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen