Vietnamesisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Müller & Sohn GmbH
Herrn Peter Müller
Falkenstraße 28
20140 Hamburg
Deutschland
Ông Nguyễn Văn A.
Công ty TNHH Sao Đỏ
Số 219 Đội Cấn
Hà Nội
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Αξιότιμε κύριε Πρόεδρε,
Kính gửi ngài Chủ tịch,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Αγαπητέ κύριε,
Thưa ông,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Αγαπητή κυρία,
Thưa bà,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Αγαπητέ κύριε/κύρια,
Thưa ông/bà,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Αγαπητοί κύριοι και κυρίες,
Thưa các ông bà,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Προς κάθε/όποιον ενδιαφερόμενο,
Thưa ông/bà,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Αξιότιμε κύριε Ιωάννου,
Kính gửi ông Nguyễn Văn A,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Αξιότιμη δεσποινίδα Ιωάννου,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Αξιότιμη κυρία Ιωάννου,
Kính gửi bà Trần Thị B,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Αγαπητέ κύριε Ιωάννου,
Gửi ông (Nguyễn Văn) A,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Αγαπητέ Ιωάννη,
Gửi ông A,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Σας γράφουμε σχετικά με...
Chúng tôi xin viết thư liên hệ về...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Σας γράφουμε αναφορικά με...
Chúng tôi viết thư này để liên hệ với ông/bà về...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Σχετικά με...
Liên quan tới việc/vấn đề...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Αναφορικά με...
Về việc/vấn đề...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Σας γράφω για να ζητήσω πληροφορίες σχετικά με...
Tôi viết thư này để nói về...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Σας γράφω για λογαριασμό του/της...
Tôi xin thay mặt... viết thư này
Formell, im Namen einer anderen Person
Η εταιρεία σας μας συνεστήθει ιδιαιτέρως από...
Qua lời giới thiệu của..., chúng tôi biết đến Quý công ty
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Θα ήταν δυνατόν...
Liệu ông/bà có phiền...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Θα είχατε την καλοσύνη να...
Không biết ông/bà có vui lòng...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ αν...
Nếu ông/bà..., tôi xin vô cùng cảm ơn
Formelle Anfrage, vorsichtig
Θα το εκτιμούσαμε αν θα μπορούσατε να μας στείλετε πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με...
Chúng tôi vô cùng biết ơn nếu ông/bà không phiền cung cấp thêm thông tin về...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Θα σας ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε...
Nếu ông/bà có thể..., tôi xin chân thành cảm ơn.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Θα μπορούσατε να μου στείλετε...
Ông/bà có thể vui lòng gửi...
Formelle Anfrage, höflich
Μας ενδιαφέρει να αποκτήσουμε...
Chúng tôi rất quan tâm tới...
Formelle Anfrage, höflich
Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν...
Tôi xin phép hỏi liệu ông/bà...
Formelle Anfrage, höflich
Μπορείτε να μου προτείνετε...
Ông/bà có thể giới thiệu... được không?
Formelle Anfrage, direkt
Θα είχατε την καλοσύνη να μου στείλετε...
Ông/bà vui lòng gửi...
Formelle Anfrage, direkt
Σας ζητείται επειγόντως να...
Chúng tôi mong ông bà nhanh chóng...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Θα ήμασταν ευγνώμονες αν...
Chúng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Ποια είναι η τρέχουσα τιμή καταλόγου σας για...
Xin hỏi bảng giá hiện tại cho... của ông/bà là như thế nào?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Μας ενδιαφέρει... και θα θέλαμε να μάθουμε...
Chúng tôi rất quan tâm tới... và muốn biết...
Formelle Anfrage, direkt
Καταλαβαίνουμε από τη διαφήμιση σας ότι παράγετε...
Theo như chúng tôi được biết qua quảng cáo, ông/bà có sản xuất...
Formelle Anfrage, direkt
Η πρόθεσή μας είναι να...
Chúng tôi dự định...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Έχουμε εξετάσει προσεκτικά την πρόταση σας και...
Chúng tôi đã cân nhắc kĩ lưỡng đề xuất từ phía ông/bà và...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Με λύπη μας, σας πληροφορούμε ότι,...
Chúng tôi rất tiếc phải nói rằng...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Για περισσότερες πληροφορίες, είμαστε στη διάθεσή σας.
Nếu ông/bà có thắc mắc gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formell, sehr höflich
Παρακαλώ ενημερώστε μας αν μπορούμε να προσφέρουμε περαιτέρω βοήθεια.
Nếu chúng tôi có thể hỗ trợ được gì cho ông/bà, xin hãy cho chúng tôi biết.
Formell, sehr höflich
Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων...
Xin chân thành cảm ơn...
Formell, sehr höflich
Σε περίπτωση που χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Nếu ông bà cần thêm thông tin gì, xin đừng ngần ngại liên lạc với tôi.
Formell, sehr höflich
Θα ήμουν ευγνώμων αν θα μπορούσατε να εξετάσετε αυτό το θέμα το συντομότερο δυνατό.
Tôi rất cảm ơn nếu ông/bà có thể xem xét vấn đề này kịp thời.
Formell, sehr höflich
Παρακαλώ απαντήστε το συντομότερο δυνατόν, διότι...
Tôi rất mong sớm nhận được hồi đáp của ông/bà vì...
Formell, höflich
Αν επιθυμείτε περαιτέρω πληροφορίες, μην διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μου.
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì, xin vui lòng liên hệ với tôi.
Formell, höflich
Ανυπομονώ να συνεργαστώ μαζί σας.
Tôi rất mong chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác với nhau.
Formell, höflich
Ευχαριστώ για τη βοήθεια σας σε αυτό το θέμα.
Cảm ơn sự giúp đỡ của ông/bà.
Formell, höflich
Προσβλέπω στη συζήτηση αυτού του θέματος μαζί σας.
Tôi rất mong có cơ hội được thảo luận thêm về vấn đề này với ông/bà.
Formell, direkt
Εάν χρειάζεστε περισσότερες πληροφορίες...
Nếu ông/bà cần thêm thông tin gì...
Formell, direkt
Σας εκτιμούμε ως πελάτη.
Chúng tôi rất vui được phục vụ ông/bà.
Formell, direkt
Παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μου. Ο αριθμός τηλεφώνου μου είναι...
Xin hãy liên hệ trực tiếp với tôi qua số điện thoại...
Formell, sehr direkt
Ελπίζω να ακούσω από σας σύντομα.
Tôi rất mong sớm nhận được hồi âm của ông/bà.
Weniger formell, höflich
Με φιλικούς χαιρετισμούς,
Kính thư,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Μετά τιμής,
Kính thư,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Με εκτίμηση,
Trân trọng,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
θερμοί χαιρετισμοί,
Thân ái,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Χαιρετισμοί,
Thân ái,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen