Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J- Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Matti Meikäläinen
Myynti Oy
Puistokatu 17 A
01234 Helsinki
Finland
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Arvoisa Herra Presidentti,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Hyvä Herra,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Hyvä Rouva,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Hyvä vastaanottaja,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Hyvät vastaanottajat,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Hyvät vastaanottajat,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Hyvä herra Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Hyvä rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Hyvä neiti Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Hyvä neiti / rouva Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Hyvä John Smith,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Hyvä John,
Estimata John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Kirjoitamme teille koskien...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Kirjoitamme teille liittyen...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Koskien...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Viitaten...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kirjoitan tiedustellakseni...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Kirjoitan henkilön ... puolesta...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
... suositteli yritystänne lämpimästi...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Olisikohan mahdollista...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Olisitteko ystävällisiä ja...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Olisin erittäin kiitollinen, jos...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Arvostaisimme kovasti, jos voisitte lähettää meille lisätietoja koskien...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Olisin suuresti kiitollinen, jos voisitte...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Olemme kiinnostuneita vastaanottamaan...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Haluan kysyä voisiko...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Voisitteko suositella...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formelle Anfrage, direkt
Voisitteko ystävällisesti lähettää minulle...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Pyydämme teitä välittömästi...
Vi estas urĝe petita al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Olisimme kiitollisia jos...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Mikä on tämänhetkinen listahintanne...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Olemme kiinnostuneita ... ja haluaisimme tietää...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Ymmärsimme mainoksestanne, että tarjoatte...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Tavoitteemme on...
Ĝi estas nia intenco...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Harkitsimme ehdotustanne tarkkaan ja...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa yhteyttä minuun.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Ottakaa ystävällisesti yhteyttä jos voimme olla vielä avuksi.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Kiittäen jo etukäteen...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Olen käytettävissänne jos tarvitsette lisätietoja asiasta.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Olisin äärimmäisen kiitollinen jos voisitte ottaa asiasta selvää niin nopeasti kuin mahdollista.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Pyydämme teitä vastaamaan viipymättä, sillä...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Jos tarvitsette lisätietoja, ottakaa mieluusti yhteyttä minuun.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Odotan innolla mahdollisuutta työskennellä kanssanne.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Kiitos avustanne tässä asiassa.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Odotan innolla pääseväni keskustelemaan aiheesta kanssanne.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Jos tarvitsette lisätietoja...
Se vi bezonas pli informon...
Formell, direkt
Arvostamme asiakkuuttanne.
Ni dankas vian negocon.
Formell, direkt
Ottakaa minuun yhteyttä puhelinnumerossa...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formell, sehr direkt
Odotan innolla pikaista yhteydenottoanne.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Ystävällisin terveisin,
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kunnioittavasti,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Parhain terveisin,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Terveisin,
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen