Ungarisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Ügyvezető igazgató
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kara Sinjoro Prezidanto,
Tisztelt Elnök Úr!
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Tisztelt Uram!
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Tisztelt Hölgyem!
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Tisztelt Uraim!
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Tisztelt Smith Úr!
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Tisztelt Smith Asszony!
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Kedves Smith John!
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John,
Kedves John!
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Azzal kapcsolatban írunk, hogy...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
Továbbá...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
A ....ajánlásával ....
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Érdeklődnék, hogy ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
X nevében írok Önnek ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Az Önök vállalatát erősen ajánlották ....
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Nem bánná, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Lenne olyan szíves, hogy ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Le lennék kötelezve, ha ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Nagyon értékelnénk, ha tudna részletesebb információt küldeni a ... kapcsolatban.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Nagyon hálás lennék, ha ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Lenne olyan szíves, hogy elküldi a ....
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Érdeklődnénk a .... megszerzése/fogadása felől.
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Meg kell kérdeznem, hogy ...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi povas rekomendi...
Tudna ajánlani ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
El tudná nekem küldeni a ...
Formelle Anfrage, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Kérem, hogy sürgősen ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Hálásak lennék, ha ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna listoprezo por...
Mi a jelenlegi ára a ....?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Érdeklődnénk, hogy .... és tudni szeretnénk, hogy ...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Ha jól értjük a hirdetésük alapján, Önök gyártanak...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Az a szándékunk, hogy ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Alaposan átgondoltunk az ajánlatát és ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Sajnálattal értesítjük, hogy...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Amennyiben további segítségre lenne szüksége, nyugodtan keressen meg.
Formell, sehr höflich
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Amennyiben bármi másban a későbbiekben segítségére lehetünk, csak értesítsen minket.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Előre is megköszönve segítségét...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Amennyiben bármi további információra van szüksége, ne habozzon a megkeresésemmel.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Nagyon hálás lennék, ha minél hamarabb bele tudna nézni ebbe az ügybe.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Kérem válaszoljon minél hamarabb, mivel ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Ha bármi további információra van szüksége, nyugodtan keressen.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Előre örülök a lehetőségnek, hogy együtt dolgozzunk
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Köszönöm a segítségét ebben az ügyben
Formell, höflich
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Várom, hogy megbeszéljük
Formell, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Ha több információra van szüksége
Formell, direkt
Ni dankas vian negocon.
Értékeljük az Önök üzletét
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Kérem keressen meg- a közvetlen mobiltelefonszámom ...
Formell, sehr direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Várom a mihamarabbi válaszát
Weniger formell, höflich
Altestime,
Tisztelettel,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Tisztelettel,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Tisztelettel,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Üdvözlettel,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen