Türkisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Bay J. Rhodes
Rhodes & Rhodes A.Ş.
212 Silverback Drive
Kaliforniya Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Sayın Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
İdari Müdür
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Bayan Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Bayan L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Sayın Ahmet Koril, Kalapak A.Ş.
Kadife sokak no:17
34705, Bostancı, Kadıköy, İstanbul
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kara Sinjoro Prezidanto,
Sayın Başkan,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Sayın yetkili,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Sayın yetkili,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Sayın yetkili,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Sayın yetkililer,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
İlgili şahsa / makama,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Sayın Ahmet Bey,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Nihal Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Ayşe Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Sayın Melek Hanım,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Sayın Ahmet Turgan,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John,
Sevgili Ali,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
... konusuyla ilgili olarak size yazıyoruz.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
... konusuyla bağlantılı olarak size yazıyoruz.
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
...'e istinaden
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
...'e atfen
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
... hakkında bilgi edinmek için yazıyorum.
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
... adına yazıyorum.
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Şirketiniz ... tarafından sıkça tavsiye edildi.
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Rica etsem acaba ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Anlayışınıza sığınarak soruyorum ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Çok minnettar kalırdım eğer siz ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
... hakkında daha detaylı bilgi gönderebilirseniz çok minnettar kalacağız.
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Çok müteşekkir kalırdım eğer ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ... gönderebilir misiniz?
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
...'i almak/elde etmek ile ilgileniyoruz.
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
...'ın olup olmadığını size sormak zorundayım.
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi povas rekomendi...
...'ı tavsiye edebilir miydiniz?
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Rica etsem bana ...'ı gönderebilir misiniz?
Formelle Anfrage, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Acil olarak ... yapmanız rica olunur.
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Çok memnun olurduk eğer ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna listoprezo por...
... için şu anki liste fiyatınız nedir?
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
... ile ilgileniyoruz ve ...'ı bilmek isterdik.
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Reklamınızdan anladığımız kadarıyla ... üretiyorsunuz.
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Bizim niyetimiz şudur ki ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Teklifinizi dikkatlice inceledik ve ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Üzgünüz ki ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Daha fazla yardıma ihtiyacınız olursa lütfen benimle irtibata geçin.
Formell, sehr höflich
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Daha fazla yardımda bulunabileceğimizi düşünüyorsanız lütfen bize bildirin.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
... için size şimdiden teşekkür ediyorum.
Formell, sehr höflich
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa lütfen çekinmeden benimle irtibata geçin.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Bu konuyla olabildiğince çabuk ilgilenirseniz çok minnettar kalırım.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Lütfen mümkün olduğunca çabuk cevap veriniz çünkü ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Daha fazla bilgiye ihtiyacınız olursa benimle rahatça iletişime geçebilirsiniz.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Beraber çalışmayı sabırsızlıkla bekliyorum.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Bu konudaki yardımınız için teşekkür ederim.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Bu konuyu sizinle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyorum.
Formell, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Daha fazla bilgi isterseniz ...
Formell, direkt
Ni dankas vian negocon.
Sizinle iş yaptığımız için mutluyuz.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Lütfen benimle irtibata geçin - telefon numaram ...
Formell, sehr direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
En kısa zamanda sizden haber almak dileğiyle.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Saygılarımızla,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Saygılarımla,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Saygılar,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Saygılarımla,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Saygılar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen