Rumänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kara Sinjoro Prezidanto,
Stimate Domnule Preşedinte,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Stimate Domnule,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Stimată Doamnă,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Stimaţi Domni,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
În atenţia celor interesaţi,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Stimate Domnule Ionescu,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Dragă Mihai Popescu,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John,
Dragă Mihai,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Vă scriem în legătură cu...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
În legătură cu...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
Referitor la...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
V-ar deranja dacă....
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Sunteţi amabil să...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Ne interesează să obţinem/primim...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi povas rekomendi...
Îmi puteţi recomanda...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formelle Anfrage, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
V-am fi recunoscători dacă...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna listoprezo por...
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Intenţia noastră este să...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formell, sehr höflich
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Vă mulţumesc anticipat...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formell, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formell, direkt
Ni dankas vian negocon.
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formell, sehr direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Cu stimă,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Cu sinceritate,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Cu respect,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Toate cele bune,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Cu bine,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen