Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kara Sinjoro Prezidanto,
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John,
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi povas rekomendi...
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
Vi estas urĝe petita al...
Proszę o pilne...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna listoprezo por...
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
Ni dankas vian negocon.
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen