Niederländisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes, Rhodes & Rhodes Corp., 212 Silverback Drive, California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith, Smith's Plastics, 8 Crossfield Road, Selly Oak, Birmingham, West Midlands, B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director, Fightstar Corporation, 155 Mountain Rise, Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones, TZ Motors, 47 Herbert Street, Floreat, Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss. L. Marshall, Aquatechnics Ltd., 745 King Street, West End, Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Van der Meer & Zonen, Hans van der Meer, Stationslaan 87, 1011 Amsterdam
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kara Sinjoro Prezidanto,
Geachte heer President
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Estimata sinjoro,
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Estimata sinjorino,
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Estimata sinjoro/sinjorino,
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Estimataj sinjoroj,
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Al kiu ĝi povas koncerni,
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Estimata sinjoro Smith,
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Estimata sinjorino Smith,
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Estimata John Smith,
Beste meneer Jansen
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Estimata John,
Beste Jan
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Ni skribas al vi pri...
Wij schrijven u naar aanleiding van ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Ni skribas en rilato kun...
Wij schrijven u in verband met ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Plu al...
Met betrekking tot ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Kun referenco al...
Ten aanzien van ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Mi skribas por demandi pri...
Ik schrijf u om na te vragen over ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Mi skribas al vi nome de...
Ik schrijf u uit naam van ...
Formell, im Namen einer anderen Person
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Uw bedrijf werd mij door ... zeer aanbevolen ...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Ĉu vi kontraŭus, se...
Zou u het erg vinden om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Zou u zo vriendelijk willen zijn om ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Mi estus plej dankema, se...
Ik zou het zeer op prijs stellen als ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Wij zouden het zeer op prijs stellen als u ons meer gedetailleerde informatie zou kunnen sturen over ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Mi estus dankema, se vi povus...
Ik zou u zeer dankbaar zijn als u ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen sturen ...
Formelle Anfrage, höflich
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Wij zijn geïnteresseerd in het verwerven/ontvangen van ...
Formelle Anfrage, höflich
Mi devas peti vin, ĉu...
Ik zou u willen vragen, of ...
Formelle Anfrage, höflich
Ĉu vi povas rekomendi...
Kunt u ... aanbevelen ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Zou u mij alstublieft ... kunnen toesturen ...
Formelle Anfrage, direkt
Vi estas urĝe petita al...
U wordt dringend verzocht ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Ni estus dankemaj, se...
Wij zouden u zeer dankbaar zijn, als ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Kio estas via nuna listoprezo por...
Wat is uw huidige catalogusprijs voor ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Wij zijn geïnteresseerd in ... en wij zouden graag willen weten ...
Formelle Anfrage, direkt
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Wij hebben uit uw advertentie vernomen, dat u ... produceert ...
Formelle Anfrage, direkt
Ĝi estas nia intenco...
Het is ons oogmerk om ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Wij hebben uw voorstel zorgvuldig overwogen en ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Wij moeten u helaas meedelen dat ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Mocht u verdere informatie willen, kunt u mij altijd bereiken.
Formell, sehr höflich
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Laat ons alstublieft weten, wanneer wij u verder van dienst kunnen zijn.
Formell, sehr höflich
Antaŭdankon…
Bij voorbaat dank.
Formell, sehr höflich
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Mocht u meer informatie willen ontvangen, aarzel niet om contact met mij op te nemen.
Formell, sehr höflich
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Ik zou u zeer erkentelijk zijn, als u deze zaak zo snel mogelijk zou kunnen bekijken.
Formell, sehr höflich
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Antwoordt u ons alstublieft zo snel mogelijk, omdat ...
Formell, höflich
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Mocht u meer informatie willen, kunt u altijd contact met mij opnemen.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Ik verheug mij op de samenwerking.
Formell, höflich
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Hartelijk dank voor uw hulp bij deze zaak.
Formell, höflich
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Ik verheug mij erop de stand van zaken met u te bespreken.
Formell, direkt
Se vi bezonas pli informon...
Mocht u meer informatie nodig hebben ...
Formell, direkt
Ni dankas vian negocon.
Wij waarderen u als klant.
Formell, direkt
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Neemt u alstublieft contact met mij op. Mijn telefoonnummer is ...
Formell, sehr direkt
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Ik hoor graag van u.
Weniger formell, höflich
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Altestime,
Met vriendelijke groet,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Altestime,
Hoogachtend,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Ĉion bonan,
Met de beste groeten,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Ĉion bonan,
Groeten,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen