Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Dear Mr. President,
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Vážený pane/Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Would you mind if…
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
Naším záměrem je, aby...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
If you require more information ...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
We appreciate your business.
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen