Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Dear Mr. President,
Kære Hr. Direktør,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Dear Sir,
Kære Hr.,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Dear Madam,
Kære Fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Dear Sir / Madam,
Kære Hr./Fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Dear Sirs,
Kære Hr./Fru.,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
To whom it may concern,
Til hvem det vedkommer,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Dear Mr. Smith,
Kære Hr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Dear Mrs. Smith,
Kære Fru. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Dear Miss Smith,
Kære Frk. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Dear Ms. Smith,
Kære Fr. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Dear John Smith,
Kære John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Dear John,
Kære John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
We are writing to you regarding…
Vi skriver til jer angående...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
We are writing in connection with...
Vi skriver i forbindelse med...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Further to…
I fortsættelse af...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
With reference to…
I henhold til...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I am writing to enquire about…
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
I am writing to you on behalf of...
Jeg skriver til dig på vegne af...
Formell, im Namen einer anderen Person
Your company was highly recommended by…
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Would you mind if…
Vil du have noget imod at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Would you be so kind as to…
Kunne du være så venlig at...
Formelle Anfrage, vorsichtig
I would be most obliged if…
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Formelle Anfrage, vorsichtig
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Formelle Anfrage, sehr höflich
I would be grateful if you could...
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Would you please send me…
Vil du være så venlig at sende mig...
Formelle Anfrage, höflich
We are interested in obtaining/receiving…
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Formelle Anfrage, höflich
I must ask you whether...
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Formelle Anfrage, höflich
Could you recommend…
Kan du anbefale...
Formelle Anfrage, direkt
Would you please send me…
Kan du venligst sende mig...
Formelle Anfrage, direkt
You are urgently requested to…
Du er snarest anmodet til at...
Formelle Anfrage, sehr direkt
We would be grateful if…
Vi vil være taknemmelig hvis...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
What is your current list price for…
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
We are interested in ... and we would like to know ...
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Formelle Anfrage, direkt
We understand from your advertisment that you produce…
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Formelle Anfrage, direkt
It is our intention to…
Det er vores hensigt at...
Formelle Absichtserklärung, direkt
We carefully considered your proposal and…
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
We are sorry to inform you that…
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

If you need any additional assistance, please contact me.
Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Formell, sehr höflich
If we can be of any further assistance, please let us know.
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Formell, sehr höflich
Thanking you in advance…
Tak på forhånd...
Formell, sehr höflich
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Formell, sehr höflich
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Please reply as soon as possible because…
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Formell, höflich
If you require any further information, feel free to contact me.
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Formell, höflich
I look forward to the possibility of working together.
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Formell, höflich
Thank you for your help in this matter.
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Formell, höflich
I look forward to discussing this with you.
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Formell, direkt
If you require more information ...
Hvis du ønsker mere information...
Formell, direkt
We appreciate your business.
Vi sætter pris på jeres forretning.
Formell, direkt
Please contact me - my direct telephone number is…
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Formell, sehr direkt
I look forward to hearing from you soon.
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Weniger formell, höflich
Yours faithfully,
Med venlig hilsen
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Yours sincerely,
Med venlig hilsen
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Respectfully yours,
Med respekt,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Kind/Best regards,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Regards,
Med venlig hilsen
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen