Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
La Direktoro
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kære Hr. Direktør,
Kara Sinjoro Prezidanto,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Kære Hr.,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem det vedkommer,
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Estimata John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Kære John,
Estimata John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver til jer angående...
Ni skribas al vi pri...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i forbindelse med...
Ni skribas en rilato kun...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
I fortsættelse af...
Plu al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I henhold til...
Kun referenco al...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jeg skriver for at forhøre mig om...
Mi skribas por demandi pri...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jeg skriver til dig på vegne af...
Mi skribas al vi nome de...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Via firmo estis altagrade rekomendita de...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vil du have noget imod at...
Ĉu vi kontraŭus, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Kunne du være så venlig at...
Ĉu vi estus tiel afabla, ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
Mi estus plej dankema, se...
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
Ni aprezus, se vi povus sendi al ni pli detalajn informojn pri...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
Mi estus dankema, se vi povus...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Vil du være så venlig at sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, höflich
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
Ni estas interesitaj en akiri/ricevi...
Formelle Anfrage, höflich
Jeg er nødt til at spørge dig om...
Mi devas peti vin, ĉu...
Formelle Anfrage, höflich
Kan du anbefale...
Ĉu vi povas rekomendi...
Formelle Anfrage, direkt
Kan du venligst sende mig...
Ĉu vi bonvolu sendi al mi...
Formelle Anfrage, direkt
Du er snarest anmodet til at...
Vi estas urĝe petita al...
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
Ni estus dankemaj, se...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
Kio estas via nuna listoprezo por...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
Ni interesiĝas... kaj ni ŝatus scii...
Formelle Anfrage, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
Ni komprenas de via reklamo, ke vi produktas...
Formelle Anfrage, direkt
Det er vores hensigt at...
Ĝi estas nia intenco...
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
Ni atente konsideris vian proponon kaj...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
Ni bedaŭras informi vin, ke...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
Se vi bezonas plian helpon, bonvolu kontakti min.
Formell, sehr höflich
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
Se ni povos helpi pli, bonvolu informi nin.
Formell, sehr höflich
Tak på forhånd...
Antaŭdankon…
Formell, sehr höflich
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Se vi bezonus pliajn informojn, bonvolu ne heziti kontakti min.
Formell, sehr höflich
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
Mi estus plej dankema, se vi povus rigardi en tiun aferon, kiel eble plej baldaŭ.
Formell, sehr höflich
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Bonvolu respondi kiel eble plej baldaŭ ĉar...
Formell, höflich
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
Se vi bezonas pliajn informojn, bonvolu kontakti min.
Formell, höflich
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
Mi atendas senpacience la eblon de labori kune.
Formell, höflich
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Dankon pro via helpo en tiu afero.
Formell, höflich
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
Mi atendas senpacience al diskuti tion kun vi.
Formell, direkt
Hvis du ønsker mere information...
Se vi bezonas pli informon...
Formell, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
Ni dankas vian negocon.
Formell, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Bonvolu kontakti min - mia rekta telefonnombro estas...
Formell, sehr direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
Mi atendas senpacience al aŭdi de vi baldaŭ.
Weniger formell, höflich
Med venlig hilsen
Altestime,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
Altestime,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
Altestime,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Med venlig hilsen
Ĉion bonan,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen