Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
Administrerende direktør
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

Kære Hr. Direktør,
Dear Mr. President,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
Kære Hr.,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Kære Fru,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Kære Hr./Fru,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Kære Hr./Fru.,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Til hvem det vedkommer,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Kære Hr. Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Kære Fru. Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Kære Frk. Smith,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Kære Fr. Smith,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Kære John Smith,
Dear John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
Kære John,
Dear John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
Vi skriver til jer angående...
We are writing to you regarding…
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
Vi skriver i forbindelse med...
We are writing in connection with...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
I fortsættelse af...
Further to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
I henhold til...
With reference to…
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
Jeg skriver for at forhøre mig om...
I am writing to enquire about…
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
Jeg skriver til dig på vegne af...
I am writing to you on behalf of...
Formell, im Namen einer anderen Person
Jeres virksomhed var stærkt anbefalet af...
Your company was highly recommended by…
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

Vil du have noget imod at...
Would you mind if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Kunne du være så venlig at...
Would you be so kind as to…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Jeg vil være meget taknemmelig hvis...
I would be most obliged if…
Formelle Anfrage, vorsichtig
Vi ville sætte pris på hvis du kunne sende os mere detaljeret information om...
We would appreciate it if you could send us more detailed information about…
Formelle Anfrage, sehr höflich
Jeg vil være taknemmelig hvis du kunne...
I would be grateful if you could...
Formelle Anfrage, sehr höflich
Vil du være så venlig at sende mig...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, höflich
Vi er interesseret i at opnå/modtage...
We are interested in obtaining/receiving…
Formelle Anfrage, höflich
Jeg er nødt til at spørge dig om...
I must ask you whether...
Formelle Anfrage, höflich
Kan du anbefale...
Could you recommend…
Formelle Anfrage, direkt
Kan du venligst sende mig...
Would you please send me…
Formelle Anfrage, direkt
Du er snarest anmodet til at...
You are urgently requested to…
Formelle Anfrage, sehr direkt
Vi vil være taknemmelig hvis...
We would be grateful if…
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
Hvad er jeres nuværende prisliste for...
What is your current list price for…
Spezifische formelle Anfrage, direkt
Vi er interesseret i... og vi kunne godt tænke os at vide...
We are interested in ... and we would like to know ...
Formelle Anfrage, direkt
Ud fra jeres reklame forstår vi at I producere...
We understand from your advertisment that you produce…
Formelle Anfrage, direkt
Det er vores hensigt at...
It is our intention to…
Formelle Absichtserklärung, direkt
Vi har omhyggeligt overvejet jeres forslag og...
We carefully considered your proposal and…
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
Vi er kede af at måtte informere dig om at...
We are sorry to inform you that…
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

Hvis du har brug for yderligere assistance, skal du endelig bare kontakte mig.
If you need any additional assistance, please contact me.
Formell, sehr höflich
Hvis vi kan kan hjælpe dig yderligere, vær venlig at lade os vide det.
If we can be of any further assistance, please let us know.
Formell, sehr höflich
Tak på forhånd...
Thanking you in advance…
Formell, sehr höflich
Hvis du får brug for yderligere information, skal du endelig ikke tøve med at kontakte mig.
Should you need any further information, please do not hesitate to contact me.
Formell, sehr höflich
Jeg vil være meget taknemlig hvis du kunne kigge på dette så hurtigt som muligt.
I would be most grateful if you would look into this matter as soon as possible.
Formell, sehr höflich
Vær venlig at svare tilbage så hurtigt som muligt...
Please reply as soon as possible because…
Formell, höflich
Hvis du behøver yderligere information, føl dig fri til at kontakte mig.
If you require any further information, feel free to contact me.
Formell, höflich
Jeg ser frem til et muligt samarbejde.
I look forward to the possibility of working together.
Formell, höflich
Tak for din hjælp med dette anliggende.
Thank you for your help in this matter.
Formell, höflich
Jeg ser frem til at diskutere dette med dig.
I look forward to discussing this with you.
Formell, direkt
Hvis du ønsker mere information...
If you require more information ...
Formell, direkt
Vi sætter pris på jeres forretning.
We appreciate your business.
Formell, direkt
Vær venlig at kontakte mig - mit direkte telefonnummer er...
Please contact me - my direct telephone number is…
Formell, sehr direkt
Jeg ser frem til at høre fra dig snart.
I look forward to hearing from you soon.
Weniger formell, höflich
Med venlig hilsen
Yours faithfully,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
Med venlig hilsen
Yours sincerely,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med respekt,
Respectfully yours,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
Med venlig hilsen
Kind/Best regards,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
Med venlig hilsen
Regards,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen