Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director/Výkonný ředitel
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mr. N. Summerbee
Tyres of Manhattan.
335 Main Street
New York NY 92926
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

尊敬的主席先生,
Vážený pane prezidente,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Vážený pane,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Vážená paní,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Vážený pane/Vážená paní,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Dobrý den,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Všem zainteresovaným stranám,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Vážený pane Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Vážená slečno Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Vážená paní Smithová,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Milý Johne Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Milý Johne,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们因为...给您写信
Obracíme se na vás ohledně...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们写这封信是因为...
Píšeme vám ve spojitosti s...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
V návaznosti na...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写这封信,想询问关于...的信息
Píši vám, abych vás informoval o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Píši Vám jménem...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Vaše společnost mi byla doporučena...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

请问您是否介意...
Vadilo by Vám, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Byl(a) byste tak laskav(á) a...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Byli bychom Vám velmi zavázáni, kdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdybyste nám mohl poslat podrobnější informace o...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Byl(a) bych Vám vděčný(á), kdybyste mohl(a)...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, höflich
我们对接受/获得...很有兴趣
Máme zájem o získání/obdržení...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Musím vás požádat, zda...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Mohl(a) byste doporučit...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Mohl(a) byste mi prosím poslat...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Naléhavě Vás žádáme, abyste...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Byli bychom vděční, kdyby...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaký je váš aktuální ceník pro...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Máme zájem o... a chtěli bychom vědět...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Pochopili jsme z inzerátu, že váš produkt je...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Naším záměrem je, aby...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Pečlivě jsme zvážili váš návrh a...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Je nám líto vás informovat, že...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Pokud budete potřebovat další pomoc, neváhejte se na mě obrátit.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Jestliže můžeme být jakkoliv nápomocní, dejte nám prosím vědět.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您…
Děkuji Vám předem...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Pokud budete potřebovat jakékoliv další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Byl(a) bych velmi vděčný(á), pokud byste se podíval(a) na tuto záležitost co nejdříve.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Odpovězte prosím co nejdříve, protože...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Pokud máte zájem o další informace, neváhejte mě kontaktovat.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Těším se na možnou spolupráci.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Děkuji Vám za Vaši pomoc v této záležitosti.
Formell, höflich
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Těším se na schůzku, kde to budeme moci probrat.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Pokud budete potřebovat více informací...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vážíme si vaší práce.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Prosím, kontaktujte mě - můj telefon s přímou volbou číslo je...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Těším se na Vaší odpověď.
Weniger formell, höflich
此致
S pozdravem,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Se srdečným pozdravem,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
S úctou,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Se srdečným pozdravem,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
S pozdravem, / Zdravím,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen