Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs, CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss. L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Per Larsson
Scania AB
Hagagatan 10
114 29 Stockholm
SVERIGE
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

尊敬的主席先生,
Bäste herr ordförande,/Bästa fru ordförande,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Bästa fru,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Bäste John Smith,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Bäste John,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们因为...给您写信
Vi skriver till er angående ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们写这封信是因为...
Vi skriver i samband med ...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
Vidare till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
Med hänvisning till ...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写这封信,想询问关于...的信息
Jag skriver för att fråga om ...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Jag skriver till dig på uppdrag av ...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Jag blev rekommenderad om ditt företag av ...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

请问您是否介意...
Vi skulle vara tacksamma om/ifall ni ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Skulle du kunna vara så vänlig och ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Jag skulle vara mycket tacksam om/ifall ...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta om/ifall ni kunde skicka oss mer detaljerad information om/gällande ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Jag skulle vara tacksam om/ifall ni kunde ...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗
Kunde ni vänligen skicka mig ...
Formelle Anfrage, höflich
我们对接受/获得...很有兴趣
Vi är intresserade av att få/ta emot ...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Jag måste fråga er om/angående ...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Skulle ni kunna rekommendera ...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Skulle ni kunna skicka mig ...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Vi ber er omgående att ...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Vi skulle uppskatta det om/ifall ...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Vad är ert nuvarande listpris för ...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Vi är intresserade av ... och vi skulle vilja veta ...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Vi förstår utgående från er annons att ni producerar ...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Vi har för avsikt att ...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Vi har noggrant övervägt ditt förslag och ...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Vi beklagar att behöva meddela att ...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Om ni ytterligare skulle behöva hjälp, var så vänlig och kontakta mig.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
Vänligen meddela oss om vi ​​kan vara till ytterligare hjälp.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您…
Tack på förhand...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Om ni behöver ytterligare information, vänligen tveka inte med att kontakta mig.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Jag vore mycket tacksam om/ifall ni kunde undersöka denna fråga så snart som möjligt.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Svara vänligen så fort som möjligt eftersom ...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Ta gärna kontakt mig om du behöver ytterligare information.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Jag ser fram emot möjligheten att arbeta tillsammans med er.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Tack för hjälpen med detta ärende.
Formell, höflich
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Jag ser fram emot att diskutera detta med dig.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Om ni behöver mer information ...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Vi uppskattar att göra affärer med er.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Kontakta gärna mig - mitt telefonnummer är ...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Jag ser fram emot att höra från er snart.
Weniger formell, höflich
此致
Med vänlig hälsning,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Med vänliga hälsningar,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Med vänlig hälsning,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Vänliga hälsningar,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Hälsningar,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen