Rumänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926.
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
S.C. Orice S.A.
(În atenţia doamnei) Andreea Popescu
Str. Reşiţa, nr. 4, bloc M6, sc. A, ap. 12.
Turnu Măgurele
Jud. Teleorman
România
06102.
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

尊敬的主席先生,
Stimate Domnule Preşedinte,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Stimate Domnule,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Stimată Doamnă,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Stimate Domnule/Doamnă,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Stimaţi Domni,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
În atenţia celor interesaţi,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Stimate Domnule Ionescu,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Stimată Doamnă Popescu,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Stimată Domnişoară Dumitrescu,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Stimată Doamnă Ştefănescu,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Dragă Mihai Popescu,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Dragă Mihai,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们因为...给您写信
Vă adresăm această scrisoare în legătură cu...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们写这封信是因为...
Vă scriem în legătură cu...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
În legătură cu...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
Referitor la...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写这封信,想询问关于...的信息
Vă scriu pentru a vă cere informaţii în legătură cu...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
Vă adresez această scrisoare în numele...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Compania dvs. a fost recomandată cu căldură de...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

请问您是否介意...
V-ar deranja dacă....
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Sunteţi amabil să...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
V-aş rămâne profund îndatorat dacă...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Am fi profund recunoscători dacă aţi putea să ne trimiteţi mai multe informaţii despre...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Aş fi profund recunoscător dacă...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗
Aţi putea, vă rog, să îmi trimiteţi....
Formelle Anfrage, höflich
我们对接受/获得...很有兴趣
Ne interesează să obţinem/primim...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Mă văd nevoit să vă intreb dacă cumva...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Îmi puteţi recomanda...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Trimiteţi-mi, vă rog...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Sunteţi solicitat de urgenţă să...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
V-am fi recunoscători dacă...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Care este lista dvs. actuală de preţuri pentru...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Ne interesează...şi am vrea să aflăm...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Am înţeles din reclama dvs. că produceţi...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Intenţia noastră este să...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Am analizat amănunţit propunerea dvs. şi...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Vă anunţăm cu regret faptul că...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rog să mă contactaţi.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
În cazul în care mai aveţi nevoie de informaţii suplimentare vă rugăm să ne contactaţi.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您…
Vă mulţumesc anticipat...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
În cazul în care doriţi informaţii suplimentare vă rog să nu ezitaţi să mă contactaţi.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
V-aş rămâne profund îndatorat în cazul în care aţi analiza problema cât mai curând.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Vă rog să îmi răspundeţi cât mai curând deoarece...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
În cazul în care aveţi nevoie de informaţii suplimentare mă puteţi contacta.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Anticipez cu încredere posibilitatea de a lucra împreună.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Mulţumesc pentru ajutorul oferit.
Formell, höflich
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Anticipez cu nerăbdare o discuţie pe această temă.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Dacă aveţi nevoie de informaţii suplimentare...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Apreciem modul dumneavoastră de a face afaceri.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Vă rog să mă contactaţi - numărul meu direct de telefon este...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Anticipez cu plăcere un răspuns.
Weniger formell, höflich
此致
Cu stimă,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Cu sinceritate,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Cu respect,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Toate cele bune,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Cu bine,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen