Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Brief

Brief - Adresse

J.Rhodes先生
Rhodes & Rhodes公司
Silverback街212号
斯普林斯,加利福尼亚,92926
Mr. J. Rhodes
Rhodes & Rhodes Corp.
212 Silverback Drive
California Springs CA 92926
Amerikanisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt + Abkürzung des Staates + Postleitzahl
Adam Smith先生
Smith's塑料公司
Crossfield街8号
伯明翰
西米德兰兹郡
B29 1WQ
Mr. Adam Smith
Smith's Plastics
8 Crossfield Road
Selly Oak
Birmingham
West Midlands
B29 1WQ
Britisches und irisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Stadt,
Landkreis,
Postleitzahl
执行董事
Fightstar公司
Mountain Rise路155号
安蒂戈尼什
新斯科舍省
B2G 5T8
The Managing Director
Fightstar Corporation
155 Mountain Rise
Antogonish NS B2G 5T8
Kanadisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Stadt + Abkürzung der Provinz + Postleitzahl
Celia Jones女士
TZ电器公司
Herbert街47号
Floreat省
珀斯市 WA 6018
Ms. Celia Jones
TZ Motors
47 Herbert Street
Floreat
Perth WA 6018
Australisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Name der Provinz,
Stadt + Postleitzahl
L.Marshall小姐
Aquatechnics有限公司
国王大街745号
西区
惠灵顿 0680
Miss L. Marshall
Aquatechnics Ltd.
745 King Street
West End
Wellington 0680
Neuseeländisches Adressenformat:
Name des Empfängers,
Name der Firma,
Hausnummer + Straßenname,
Vorort/Straße/Postfach,
Stadt + Postleitzahl
N. Summerbee先生
曼哈顿轮胎公司
Main大街335号
纽约 92926
Mirosław Zdaniuk
Okonel Sp. z.o.o.
ul. Złota 3
00-115 Warszawa
Standard-Adressenformat in Deutschland: Name der Firma,
Name des Empfängers,
Straße + Hausnummer,
Postleitzahl + Stadt,
Land

Brief - Einleitung

尊敬的主席先生,
Szanowny Panie Prezydencie,
Sehr formell, Empfänger hat einen besonderen Titel, der anstelle seines Namens benutzt wird
尊敬的先生,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
尊敬的女士,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
尊敬的先生/女士,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
尊敬的先生们,
Szanowni Państwo,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
尊敬的收信人,
Szanowni Państwo,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
尊敬的史密斯先生,
Szanowny Panie,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
尊敬的史密斯女士,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
尊敬的史密斯小姐/女士,
Szanowna Pani,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
亲爱的约翰 史密斯,
Szanowny Panie,
Weniger formell, man hat bereits Geschäfte mit dem Empfänger gemacht
亲爱的约翰,
Drogi Tomaszu,
Informell, man ist mit dem Empfänger persönlich befreundet, eher ungebräuchlich
我们因为...给您写信
Piszemy do Państwa w sprawie...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
我们写这封信是因为...
Piszemy do Państwa w związku z...
Formell, Einleitung im Namen der gesamten Firma
因贵公司...
W nawiązaniu do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
鉴于贵公司...
Nawiązując do...
Formell, Einleitung nimmt Bezug auf etwas, das man in der kontaktierten Firma gesehen hat
我写这封信,想询问关于...的信息
Piszę do Państwa z zapytaniem o...
Weniger formell, Einleitung im eigenen Namen für das eigene Unternehmen
我代表...给您写信
W imieniu Pana Michalaka, piszę do Państwa...
Formell, im Namen einer anderen Person
...诚挚推荐贵公司
Pańska firma została nam wysoce polecona/rekomendowana przez...
Formell, höfliche Einleitung

Brief - Hauptteil

请问您是否介意...
Czy miałby Pan coś przeciwko...
Formelle Anfrage, vorsichtig
您是否能够...
Czy byłby Pan tak uprzejmy...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能...,我将不胜感激
Byłbym zobowiązany, gdyby...
Formelle Anfrage, vorsichtig
如果您能给我们发送更多有关于...详细信息,我们将不胜感激
Bylibyśmy wdzięczni, gdyby mógł Pan przesłać nam więcej informacji na temat...
Formelle Anfrage, sehr höflich
如果您能… ,我将非常感激
Byłbym wdzięczny, gdyby Pan zechciał...
Formelle Anfrage, sehr höflich
您能将…发送给我吗
Czy mógłby mi Pan przesłać...
Formelle Anfrage, höflich
我们对接受/获得...很有兴趣
Jesteśmy zainteresowani nabyciem/otrzymaniem...
Formelle Anfrage, höflich
我必须问您是否...
Chciałbym zapytać, czy...
Formelle Anfrage, höflich
您能推荐...吗?
Czy mógłby mi Pan polecić...
Formelle Anfrage, direkt
您能将...发送给我吗?
Prosiłbym o przesłanie mi...
Formelle Anfrage, direkt
请您尽快按要求将...
Proszę o pilne...
Formelle Anfrage, sehr direkt
如果您能...,我们将不胜感激
Będziemy wdzięczni, jeśli...
Formelle Anfrage, höflich, im Namen des Unternehmens
您目前针对...的价格清单是什么样的?
Jaka jest Pańska obecna cena za...
Spezifische formelle Anfrage, direkt
我们对...感兴趣,我们想进一步知道关于...的信息
Jesteśmy zainteresowani...i chcielibyśmy się dowiedzieć...
Formelle Anfrage, direkt
从您的广告宣传中我们知道,您生产...
Z reklamy wnioskujemy, że produkują Państwo...
Formelle Anfrage, direkt
我们的意向是...
Mamy zamiar/Nosimy się z zamiarem...
Formelle Absichtserklärung, direkt
我们仔细考虑了您的建议和...
Dokładnie przeanalizowaliśmy Państwa propozycję i...
Formell, führt zu einer Entscheidung bezüglich eines Geschäfts
很抱歉地通知您...
Z przykrością informujemy, że...
Formell, Ablehnung eines Geschäfts oder kein Interesse an einem Angebot

Brief - Schluss

如果您需要任何其他帮助,请联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowej pomocy, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
如果我们能提供任何进一步的帮助,请告诉我们。
W razie jakiejkolwiek potrzeby, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
提前谢谢您…
Z góry dziękuję...
Formell, sehr höflich
如果您需要任何进一步的信息,请及时联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę się ze mną kontaktować.
Formell, sehr höflich
如果您能尽快查看相关问题,我将不胜感激。
Będę bardzo wdzięczny za zapoznanie się ze sprawą tak szybko, jak to możliwe.
Formell, sehr höflich
麻烦您请尽快回复,因为...
Będę wdzięczny za szybką odpowiedź, ponieważ...
Formell, höflich
如果您需要任何进一步的信息,请直接联系我。
Jeżeli potrzebuje Pan jakichkolwiek dodatkowych informacji, proszę o kontakt.
Formell, höflich
我很期待将来有合作的可能性。
Liczę na możliwość rozpoczęcia współpracy.
Formell, höflich
谢谢您在这件事上的帮忙。
Dziękuję za Pańską pomoc w tej sprawie.
Formell, höflich
我期待着就此事和您进行进一步的商讨。
Liczę na możliwość omówienia sprawy podczas spotkania.
Formell, direkt
如果您需要更多信息...
Jeżeli potrzebuje Pan dodatkowych informacji...
Formell, direkt
和您做生意,我们觉得很愉快。
Doceniamy Państwa pracę.
Formell, direkt
请联系我,我的电话号码是...
Proszę o kontakt - mój numer telefonu to...
Formell, sehr direkt
期待着尽快得到您的回复。
Czekam na Pana odpowiedź.
Weniger formell, höflich
此致
Z wyrazami szacunku,
Formell, Name des Empfängers unbekannt
此致
敬礼
Z wyrazami szacunku/Z pozdrowieniami,
Formell, sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
肃然至上
Z poważaniem,
Formell, nicht sehr gebräuchlich, Name des Empfängers bekannt
祝好
Pozdrawiam serdecznie,
Informell, Geschäftspartner duzen sich
祝好
Pozdrawiam,
Informell, Geschäftspartner arbeiten häufig zusammen