Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Vi överväger att köpa ...
Formell, vorsichtig
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formell, sehr höflich
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formell, höflich
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formell, höflich
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formell, höflich
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formell, höflich
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formell, direkt
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formell, direkt
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formell, sehr direkt
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formell, höflich
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formell, sehr höflich
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formell, höflich
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formell, direkt
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formell, direkt
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formell, direkt
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formell, höflich
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formell, höflich
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formell, höflich
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formell, direkt
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formell, direkt
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formell, höflich
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formell, höflich
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formell, höflich
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formell, höflich
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formell, höflich
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formell, direkt
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formell, direkt
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formell, sehr direkt
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formell, sehr direkt