Englisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

...'ı satın almayı düşünüyoruz.
We are considering the purchase of…
Formell, vorsichtig
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
We are pleased to place an order with your company for ...
Formell, sehr höflich
Bir sipariş vermek istiyoruz.
We would like to place an order.
Formell, höflich
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Enclosed is our firm order for…
Formell, höflich
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Enclosed you will find our order.
Formell, höflich
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Formell, höflich
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
We herewith place our order for…
Formell, direkt
Sizden ... almaya niyetliyiz.
We intend to buy...from you.
Formell, direkt
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Formell, sehr direkt
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Formell, höflich
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Your order will be processed as quickly as possible.
Formell, sehr höflich
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Formell, höflich
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Formell, direkt
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Enclosed you will find two copies of the contract.
Formell, direkt
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Formell, direkt
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
We hereby confirm your order.
Formell, höflich
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
This is to confirm our verbal order dated…
Formell, höflich
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Formell, höflich
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Formell, direkt
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Formell, direkt
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to reduce our order from...to…
Formell, höflich
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to increase our order from…to…
Formell, höflich
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Would it be possible to delay the order until…
Formell, höflich
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Formell, höflich
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Formell, sehr höflich
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Formell, sehr höflich
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Formell, höflich
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Formell, höflich
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Formell, höflich
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
We would like to cancel our order. The order number is...
Formell, direkt
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
We are forced to cancel our order due to...
Formell, direkt
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Formell, sehr direkt
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
We see no other alternative but to cancel our order for…
Formell, sehr direkt