Rumänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Uvažujeme o koupi...
Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Formell, vorsichtig
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Formell, sehr höflich
Chtěli bychom zadat objednávku.
Am dori să plasăm o comandă.
Formell, höflich
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Formell, höflich
V příloze najdete naší objednávku.
Veți găsi atașată comanda noastră.
Formell, höflich
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Formell, höflich
Tímto zadáváme objednávku na...
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Formell, direkt
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Formell, direkt
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Formell, sehr direkt
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Formell, höflich
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Formell, sehr höflich
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Formell, höflich
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Formell, direkt
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Formell, direkt
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Formell, direkt
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Formell, höflich
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Formell, höflich
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Formell, höflich
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Formell, direkt
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Formell, direkt
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Formell, höflich
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Formell, höflich
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Formell, höflich
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Formell, höflich
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Formell, sehr höflich
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Formell, sehr höflich
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Formell, höflich
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Formell, höflich
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Formell, höflich
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Formell, direkt
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Formell, direkt
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Formell, sehr direkt
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Formell, sehr direkt