Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formell, vorsichtig
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formell, sehr höflich
Am dori să plasăm o comandă.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formell, höflich
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formell, höflich
Veți găsi atașată comanda noastră.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formell, höflich
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formell, höflich
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formell, direkt
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Chcemy zakupić u Państwa...
Formell, direkt
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formell, sehr direkt
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formell, höflich
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formell, sehr höflich
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formell, höflich
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formell, direkt
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formell, direkt
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formell, direkt
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formell, höflich
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formell, höflich
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formell, höflich
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formell, direkt
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formell, direkt
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formell, höflich
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formell, höflich
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formell, höflich
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formell, höflich
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formell, sehr höflich
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formell, sehr höflich
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formell, höflich
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formell, höflich
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formell, höflich
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formell, direkt
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formell, direkt
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formell, sehr direkt
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formell, sehr direkt