Französisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Luăm în considerare posibilitatea achiziționării...
Nous considérons l'achat de...
Formell, vorsichtig
Suntem încântați să plasăm companiei dvs. o comandă pentru...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formell, sehr höflich
Am dori să plasăm o comandă.
Nous voudrions passer une commande.
Formell, höflich
Aveți anexată comanda noastră fermă pentru...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formell, höflich
Veți găsi atașată comanda noastră.
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formell, höflich
Comandăm în mod curent...și am dori să comandăm în același regim și...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formell, höflich
Prin prezenta dorim să ne plasăm comanda pentru...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formell, direkt
Intenționăm să achiziționăm de la dumneavoastră...
Nous désirons vous acheter...
Formell, direkt
Puteți accepta o comandă pentru...la prețul de...per...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formell, sehr direkt
Așteptăm cu interes confirmarea dvs. pe care vă rugăm să o exprimați în scris.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Puteți vă rog să ne confirmați data expedierii și prețul prin fax?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formell, höflich
Comanda dvs. va fi procesată cât se poate de repede.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formell, sehr höflich
Comanda dvs. este procesată și estimăm că va fi pregătită pentru livrare înainte de...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formell, höflich
Ca urmare a acordului nostru verbal vă trimitem contractul spre a fi semnat.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formell, direkt
Veți regăsi în anexă două copii ale contractului.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formell, direkt
Vă rugăm să ne returnați o copie semnată a contractului în cel mult 10 zile de la data primirii.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formell, direkt
Prezenta servește drept confirmare a comenzii dvs.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formell, höflich
Prin prezenta se confirmă comanda verbală din data de...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formell, höflich
Acceptăm termenii plății și confirmăm faptul că aceasta se va efectua prin scrisoare irevocabilă de garanție bancară/ ordin de plată internațional/ transfer bancar.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formell, höflich
Tocmai am primit faxul dvs. și confirmăm comanda.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formell, direkt
Plasăm această comandă de testare cu condiția ca livrarea să se facă până la data de...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formell, direkt
Bunurile Dvs. vor fi expediate în termen de ... zile/săptămâni/luni.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Considerați că este posibil să ne reduceți comanda de la ... la...?
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formell, höflich
Considerați că este posibil să ne măriți comanda de la...la...?
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formell, höflich
Considerați că ar fi posibil să ne amânați comanda până...?
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formell, höflich
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că nu vă putem livra bunurile până...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formell, höflich
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că această comandă nu va fi gata de livrare mâine.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să ne plasăm comanda în altă parte.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formell, sehr höflich
Din păcate ne vedem nevoiți să vă aducem la cunoștință faptul că suntem nevoiți să vă anunțăm că am plasat comanda în altă parte.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formell, sehr höflich
Din păcate aceste articole nu mai sunt disponibile/nu se mai află pe stoc așa că ne vedem nevoiți să vă anulăm comanda.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formell, höflich
Din păcate condițiile dvs. nu sunt suficient de competitive pentru a face comanda viabilă.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formell, höflich
Din păcate nu vă putem accepta oferta deoarece...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formell, höflich
Am dori să anulăm comanda. Numărul comezii este...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formell, direkt
Suntem forțați să anulăm comanda din cauza...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formell, direkt
De vreme ce nu sunteți dispuși să ne oferiți un preț mai mic ne vedem nevoiți să vă informăm că nu putem plasa comanda la dvs.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formell, sehr direkt
Nu avem alternativă în afară de a ne anula comanda pentru...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formell, sehr direkt