Türkisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Rozważamy możliwość zakupu...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formell, vorsichtig
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formell, sehr höflich
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formell, höflich
Załączamy nasze zamówienie na...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formell, höflich
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formell, höflich
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formell, höflich
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formell, direkt
Chcemy zakupić u Państwa...
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formell, direkt
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formell, sehr direkt
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formell, höflich
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formell, sehr höflich
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formell, höflich
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formell, direkt
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formell, direkt
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formell, direkt
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formell, höflich
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formell, höflich
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formell, höflich
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formell, direkt
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formell, direkt
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formell, höflich
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formell, höflich
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formell, höflich
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formell, höflich
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formell, sehr höflich
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formell, sehr höflich
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formell, höflich
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formell, höflich
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formell, höflich
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formell, direkt
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formell, direkt
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formell, sehr direkt
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formell, sehr direkt