Russisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Wij overwegen de aanschaf van ...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formell, vorsichtig
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formell, sehr höflich
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Мы хотели бы заказать
Formell, höflich
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Тут же еще один наш заказ на...
Formell, höflich
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
Тут же вы найдете наш заказ
Formell, höflich
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formell, höflich
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formell, direkt
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Мы намерены купить у вас...
Formell, direkt
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formell, sehr direkt
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formell, höflich
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formell, sehr höflich
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formell, höflich
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formell, direkt
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formell, direkt
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formell, direkt
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formell, höflich
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formell, höflich
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formell, höflich
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formell, direkt
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formell, direkt
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formell, höflich
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formell, höflich
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Возможно ли продлить заказ до...
Formell, höflich
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formell, höflich
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formell, sehr höflich
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formell, sehr höflich
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formell, höflich
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formell, höflich
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formell, höflich
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formell, direkt
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formell, direkt
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formell, sehr direkt
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formell, sehr direkt