Polnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Wij overwegen de aanschaf van ...
Rozważamy możliwość zakupu...
Formell, vorsichtig
Wij zijn verheugd bij uw bedrijf een bestelling te plaatsen voor ...
Pragniemy dokonać zamówienia w Państwa firmie na...
Formell, sehr höflich
Wij willen graag een bestelling plaatsen.
Chcielibyśmy dokonać zamówienia.
Formell, höflich
Bijgevoegd is onze vaste bestelling voor ...
Załączamy nasze zamówienie na...
Formell, höflich
Bijgevoegd vindt u onze bestelling.
W załączniku znajdą Państwo nasze zamówienie.
Formell, höflich
Wij hebben een constante vraag naar ... en daarom willen wij graag ... bestellen.
Mamy stały popyt na..., dlatego też chcielibyśmy zamówić...
Formell, höflich
Hierbij plaatsen wij een bestelling voor ...
W załączeniu znajduje sie nasze zamówienie na...
Formell, direkt
Wij zijn van plan ... van u te kopen.
Chcemy zakupić u Państwa...
Formell, direkt
Zou het voor u mogelijk zijn een bestelling van ... voor een prijs van ... per ... aan te nemen?
Czy istnieje możliwość zakupu...w cenie...za...?
Formell, sehr direkt
Wij verheugen ons op uw schriftelijke bevestiging.
Czekamy na Pańskie potwierdzenie. Prosimy o potwierdzenie zamówienia na piśmie.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Kunt u alstublieft de verzenddatum en de prijs per fax bevestigen?
Czy mógłby Pan potwierdzić datę i koszt wysyłki faksem?
Formell, höflich
Uw bestelling wordt zo snel mogelijk verwerkt.
Pańskie zamówienie zostanie zrealizowane w trybie natychmiastowym.
Formell, sehr höflich
Uw bestelling wordt momenteel verwerkt en wij verwachten dat de bestelling klaar is voor verzending voor ...
Pańskie zamówienie jest realizowane i powinno być wysłane przed...
Formell, höflich
In overeenstemming met onze mondelinge afspraken, sturen wij u het contract voor ondertekening.
W związku z naszym ustnym porozumieniem, przesyłamy Państwu umowę do podpisania.
Formell, direkt
Bijgevoegd vindt u twee kopieën van het contract.
W załączniku znajdą Państwo dwie kopie umowy.
Formell, direkt
Stuurt u het ondertekende contract alstublieft binnen tien dagen na ontvangst aan ons terug.
Proszę o przesłanie podpisanej kopii umowy przed upływem 10 dni od daty otrzymania.
Formell, direkt
Hierbij bevestigen wij uw bestelling.
Niniejszym potwierdzamy dokonanie zamówienia.
Formell, höflich
Hierbij bevestigen wij onze mondelinge bestelling van ...
Piszę w celu potwierdzenia naszej umowy ustnej na zamówienie z datą...
Formell, höflich
Wij gaan akkoord met uw betalingsvoorwaarden en bevestigen dat de betaling per onherroepelijk krediet / internationale postwissel / bankoverwijzing wordt voldaan.
Akceptujemy Państwa warunki zapłaty i potwierdzamy, że przelejemy pieniądze dokonując nieodwołalnej akredytywy/międzynarodowego przekazu pieniężnego/ przelewu bankowego
Formell, höflich
Wij hebben zojuist uw fax ontvangen en bevestigen uw bestelling zoals aangegeven.
Właśnie otrzymaliśmy faks od Państwa i możemy potwierdzić dokonanie zamówienia.
Formell, direkt
Wij plaatsen deze proefbestelling onder voorwaarde dat de levering volgt voor ...
Złożymy próbne zamówienie, pod warunkiem, że przesyłka zostanie dostarczona przed...
Formell, direkt
Uw waren worden in de komende ... dagen/weken/maanden verzonden.
Pańskie zamówienie zostanie przesłane w przeciagu...dni/tygodni/miesięcy.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Zou het mogelijk zijn om onze bestelling terug te brengen van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zmniejszenia naszego zamówienia do...
Formell, höflich
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling te vergroten van ... naar ...
Czy istnieje możliwość zwiększenia naszego zamówienia do...
Formell, höflich
Zou het mogelijk zijn om onze bestelling uit te stellen naar ...
Czy istnieje możliwość wstrzymania zamówienia do...
Formell, höflich
Wij moeten u helaas mededelen dat wij de waren niet kunnen leveren voor ...
Niestety nie jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu zamówienia przed...
Formell, höflich
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat deze bestelling niet voor morgen verzendklaar zal zijn.
Z przykrością informujemy, że zamówienie nie będzie gotowe do wysyłki na jutro.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling elders plaatsen.
Z przykrością informujemy, że musimy dokonać zamówienia w innym miejscu.
Formell, sehr höflich
Het spijt ons u te moeten meedelen, dat wij onze bestelling reeds elders geplaatst hebben.
Z przykrościa informujemy, że już dokonaliśmy zamówienia w innym miejscu.
Formell, sehr höflich
Helaas zijn deze artikelen niet langer in ons assortiment/uitverkocht, zodat wij uw bestelling moeten annuleren.
Niestety, te artykuły nie są już dostępne w naszej ofercie, dlatego też musimy anulować Państwa zamówienie.
Formell, höflich
Helaas zijn uw voorwaarden niet concurrend genoeg om de bestelling haalbaar te laten zijn.
Niestety, Państwa oferta nie jest wystarczająco konkurencyjna dla nawiązania współpracy/dokonania transakcji.
Formell, höflich
Helaas kunnen wij uw aanbod niet aannemen, omdat ...
Niestety, nie możemy zaakceptować Państwa oferty, ponieważ...
Formell, höflich
Wij willen onze bestelling graag annuleren. Het bestelnummer is ...
Chciałbym zrezygnować z zamówienia. Numer zamówienia to...
Formell, direkt
Wij zijn genoodzaakt onze bestelling te annuleren, omdat ...
Jesteśmy zmuszeni cofnąć nasze zamówienie z powodu...
Formell, direkt
Aangezien u niet bereid bent ons een lagere prijs aan te bieden, moeten wij u helaas meedelen dat wij geen bestelling bij u kunnen plaatsen.
Poniewać nie mogą nam Państwo zaoferować niższej ceny, z przykrością stwierdzamy, że nie możemy dokonać u Państwa zamówienia.
Formell, sehr direkt
Wij zien helaas geen andere mogelijkheid dan het annuleren van onze bestelling van ...
Nie widzimy innej możliwości jak zrezygnować z naszego zamówienia na...
Formell, sehr direkt