Italienisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Harkitsemme ... ostoa...
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formell, vorsichtig
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Siamo felici di effettuare un ordine d'acquisto presso la vostra azienda per...
Formell, sehr höflich
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Vorremmo effettuare un ordine d'acquisto.
Formell, höflich
Liitteenä sitova tilauksemme...
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto per...
Formell, höflich
Liitteenä löydätte tilauksemme.
In allegato trova il Ns. ordine di acquisto.
Formell, höflich
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Data la domanda costante di..., vorremmo effettuare un ordine d'acquisto di...
Formell, höflich
Täten jätämme tilauksemme...
Con la presente inoltriamo un ordine d'acquisto di...
Formell, direkt
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Stiamo prendendo in considerazione l'acquisto di...
Formell, direkt
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Sareste in grado di accettare un ordine da... di... al prezzo di... ?
Formell, sehr direkt
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Restiamo in attesa della conferma. Vi preghiamo di inoltrarci la conferma in forma scritta.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Può confermare la data di consegna e il prezzo via fax?
Formell, höflich
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Il Suo ordine verrà elaborato il più presto possibile.
Formell, sehr höflich
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Stiamo elaborando il Suo ordine, saremo pronti per la spedizione prima di...
Formell, höflich
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Come da accordi precedentemente presi, Le inoltriamo il contratto per la sottoscrizione.
Formell, direkt
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
In allegato trova due copie del contratto.
Formell, direkt
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
La preghiamo di rispedirci una copia firmata del contratto entro dieci giorni dalla data di ricevimento.
Formell, direkt
Täten vahvistamme tilauksenne.
Con la presente confermiamo il Suo ordine.
Formell, höflich
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Con la presente confermo la data dell'ordine definita precedentemente in forma verbale.
Formell, höflich
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Con la presente accettiamo le vostre modalità di pagamento e confermiamo che quest'ultimo avverrà per lettera di credito irrevocabile / vaglia postale internazionale / trasferimento bancario.
Formell, höflich
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Abbiamo appena ricevuto il Suo fax e possiamo comunicarLe che l'ordine è stato confermato.
Formell, direkt
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Inoltriamo questo ordinativo di prova a condizione che la consegna venga effettuata prima di...
Formell, direkt
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
La merce verrà consegnata in ... giorni/settimane/mesi.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Sarebbe possibile ridurre l'ordine da... a...
Formell, höflich
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Sarebbe possibile incrementare l'ordine da... a...
Formell, höflich
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Sarebbe possibile ritardare l'ordine fino al...
Formell, höflich
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Siamo spiacenti di doverVi informare che non saremo in grado di effettuare la consegna della merce fino al...
Formell, höflich
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Siamo spiacenti di doverVi informare che non sarà possibile effettuare la consegna entro domani.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che ci troviamo costretti a effettuare il Ns. ordine altrove.
Formell, sehr höflich
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Siamo spiacenti doverLe comunicare che abbiamo già effettuato il Ns. ordine altrove.
Formell, sehr höflich
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Sfortunatamente la merce richiesta non è più disponibile presso la Ns. ditta, ci troviamo pertanto a dover annullare il Vs. ordine.
Formell, höflich
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Sfortunatamente le condizioni non sono abbastanza competitive per l'attuazione dell'ordine.
Formell, höflich
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Sfortunatamente non siamo in grado di accettare la Vs. offerta dato/i...
Formell, höflich
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Con la presente intendiamo annullare l'ordine. Il numero dell'ordine è...
Formell, direkt
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Ci troviamo costretti ad annullare l'ordine a causa di...
Formell, direkt
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Data la Vs. scarsa disponibilità ad offrirci tariffe più basse, siamo spiacenti di comunicarVi che non intendiamo effettuare alcun ordine presso la Vs. ditta.
Formell, sehr direkt
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Non abbiamo altra alternativa che cancellare il Ns. ordine per...
Formell, sehr direkt