Esperanto | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Harkitsemme ... ostoa...
Ni konsideras la aĉeto de...
Formell, vorsichtig
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Formell, sehr höflich
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Ni ŝatus meti ordon.
Formell, höflich
Liitteenä sitova tilauksemme...
Vi trovos nian firman ordon por...
Formell, höflich
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Vi trovos vian ordon.
Formell, höflich
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Formell, höflich
Täten jätämme tilauksemme...
Ni metas nian ordon por...
Formell, direkt
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Ni intencas aĉeti...
Formell, direkt
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Formell, sehr direkt
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Formell, höflich
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Formell, sehr höflich
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Formell, höflich
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Formell, direkt
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
Formell, direkt
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Formell, direkt
Täten vahvistamme tilauksenne.
Ni konfirmas vian mendon.
Formell, höflich
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Formell, höflich
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Formell, höflich
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Formell, direkt
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Formell, direkt
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Formell, höflich
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Formell, höflich
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Formell, höflich
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
Formell, höflich
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
Formell, sehr höflich
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
Formell, sehr höflich
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
Formell, höflich
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
Formell, höflich
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
Formell, höflich
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Formell, direkt
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Formell, direkt
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Formell, sehr direkt
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Formell, sehr direkt