Russisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Ni konsideras la aĉeto de...
Мы рассматриваем вопрос приобретения...
Formell, vorsichtig
Ni ĝojas meti ordon kun via kompanio por...
Мы рады воспользоваться услугами вашей компании...
Formell, sehr höflich
Ni ŝatus meti ordon.
Мы хотели бы заказать
Formell, höflich
Vi trovos nian firman ordon por...
Тут же еще один наш заказ на...
Formell, höflich
Vi trovos vian ordon.
Тут же вы найдете наш заказ
Formell, höflich
Ni havas konstantan postulon por..., kaj tial ŝatus ordigi...
Мы постоянно нуждаемся в ... и хотели бы заказать...
Formell, höflich
Ni metas nian ordon por...
Одновременно мы хотели бы заказать...
Formell, direkt
Ni intencas aĉeti...
Мы намерены купить у вас...
Formell, direkt
Ĉu vi povos akcepti ordon por... al prezo de... po...?
Смогли ли бы вы принять заказ на... по цене... в...?
Formell, sehr direkt
Ni antaŭĝuas nian konfirmon. Bonvolu konfirmi skribe.
Мы ждем от вас письменного подтверждения.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Povus vi bonvolu konfirmi la forsendodaton kaj la prezon per fakso?
Не могли бы вы выслать подтверждение времени отправки и цены по факсу
Formell, höflich
Via mendo estos procesita kiel rapide kiel ebla.
Ваш заказ будет обработан в ближайшее время
Formell, sehr höflich
Via ordo estas procesitaj kaj ni atendas por havi la ordon preta por sendon antaŭ...
Ваш заказ обрабатывается, и мы рассчитываем подготовить партию товара до...
Formell, höflich
Laŭ niaj parolaj interkonsentoj, ni sendas al vi la kontrakton por via subskribo.
Для подтверждения вашего согласия, которое вы выразили словесно, пожалуйста поставьте подпись на контракте, который мы вам высылаем
Formell, direkt
Vi trovos du kopiojn de la kontrakto.
В приложении вы найдете две копии контракта
Formell, direkt
Bonvolu reveni subskribitan kopion de la kontrakto ne poste ol 10 tagoj de la kvitancodato.
Пожалуйста перешлите подписанный контракт не позднее 10 дней со времени его получения
Formell, direkt
Ni konfirmas vian mendon.
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ
Formell, höflich
Tio ĉi konfirmas nian parolan ordon de la dato...
Данным письмом мы подтверждаем ваш заказ от числа...
Formell, höflich
Ni akceptas la kondiĉojn de pago kaj konfirmas, ke la pago estos farata de nerevokebla kreditletero/internacia monoordo/banka ĝiro.
Мы согласны с вашими сроками оплаты и подтверждаем, что оплата будет произведена почтовым переводом/IMO/банковским переводом
Formell, höflich
Ni ĵus ricevis vian fakson kaj ni povas konfirmi la ordon kiel komencita.
Мы только что получили ваш факс и подтверждаем, что заказ был принят
Formell, direkt
Ni metas ĉi tio procesordon sur la kondiĉo, ke la livero devas esti farita antaŭ...
Мы делаем этот пробный заказ при условии, что доставка будет произведена заранее
Formell, direkt
Via varoj estos ekspedita ene... tagoj/semajnoj/monatoj.
Ваш товар будет доставлен в течении ... дней/недель/месяцев
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Ĉu estus ĝi ebla redukti nian ordon de... al...
Возможно ли сократить размер нашего заказа с.. до..
Formell, höflich
Ĉu ĝi estus ebla pliigi nian ordon de... al...
Возможно ли увеличить объем нашего заказа с.. до...
Formell, höflich
Ĉu ĝi eblus prokrasti la ordo ĝis...
Возможно ли продлить заказ до...
Formell, höflich
Bedaŭrinde, ni devas informi vin, ke ni ne povos savi la varojn ĝis...
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удастся доставить товар до...
Formell, höflich
Ni bedaŭras informi vin, ke ĉi tio ordo ne estos lerta por priservo morgaŭ.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам не удасться доставить товар завтра.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Ni bedaŭras informi vin, ke ni devas meti nian ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что нам придется переадресовать ваш заказ куда-либо еще
Formell, sehr höflich
Ni bedaŭras informi vin, ke ni jam metis la ordon aliloke.
К сожалению, мы вынуждены вам сообщить, что мы уже разместили заказ где-то еще.
Formell, sehr höflich
Bedaŭrinde tiuj artikoloj ne plu estas haveblaj, do ni devos nuligi vian ordon.
К сожалению эти артикулы уже недоступны, поэтому мы вынуждены вам отказать
Formell, höflich
Bedaŭrinde viaj kondiĉoj ne konkuras sufiĉaj por farebli la celon.
К сожалению, ваши условия нам не подходят
Formell, höflich
Bedaŭrinde ni ne povas akcepti vian oferton ĉar...
К сожалению, мы не можем принять ваше предложение, поскольку...
Formell, höflich
Ni ŝatus nuligi nian ordon. La ordonombro estas...
Мы не можем принять ваш заказ. Номер заказа ...
Formell, direkt
Ni devas nuligi nian ordonon ĉar...
Мы вынуждены отклонить ваш заказ ввиду...
Formell, direkt
Ĉar vi ne volas proponi al ni plian malaltan oferton, ni bedaŭras informi vin, ke ni estas nekapablaj meti ordon kun vi.
Поскольку вы не согласны предложить нам более низкую цену, мы вынуждены вам сообщить, что мы не можем разместить наш заказ у вас
Formell, sehr direkt
Ni ne vidas alian alternativon sed nuligi nian ordon por...
Мы не видим другого выхода, кроме как отказаться от заказа на...
Formell, sehr direkt