Finnisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

We are considering the purchase of…
Harkitsemme ... ostoa...
Formell, vorsichtig
We are pleased to place an order with your company for ...
Tilaisimme mielellämme yritykseltänne...
Formell, sehr höflich
We would like to place an order.
Haluaisimme tehdä tilauksen.
Formell, höflich
Enclosed is our firm order for…
Liitteenä sitova tilauksemme...
Formell, höflich
Enclosed you will find our order.
Liitteenä löydätte tilauksemme.
Formell, höflich
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Meillä on jatkuva tarve ... ja siksi haluaisimme tilata...
Formell, höflich
We herewith place our order for…
Täten jätämme tilauksemme...
Formell, direkt
We intend to buy...from you.
Aikomuksemme on ostaa ... teiltä.
Formell, direkt
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Voisitteko hyväksyä tarjouksemme ... kappalehintaan ...?
Formell, sehr direkt
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Odotamme vahvistustanne. Olkaa hyvä ja vahvistakaa tilaus kirjallisena.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Voisitteko vahvistaa toimituspäivän sekä hinnan faksilla?
Formell, höflich
Your order will be processed as quickly as possible.
Tilauksenne käsitellään niin nopeasti kuin mahdollista
Formell, sehr höflich
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Tilaustanne käsitellään, ja se on oletettavasti lähtövalmiina ennen...
Formell, höflich
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
Suullisten sopimustemme mukaisesti lähetämme täten kirjallisen sopimuksen allekirjoitettavaksi
Formell, direkt
Enclosed you will find two copies of the contract.
Liitteenä löydätte sopimuksen kahtena kappaleena.
Formell, direkt
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Olkaa hyvä ja lähettäkää sopimus meille allekirjoitettuna 10 päivän sisällä sen vastaanottamisesta.
Formell, direkt
We hereby confirm your order.
Täten vahvistamme tilauksenne.
Formell, höflich
This is to confirm our verbal order dated…
Täten vahvistamme suullisen tilauksenne, päiväys...
Formell, höflich
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Hyväksymme maksuehtonne sekä vahvistamme, että maksu tapahtuu peruuttamattomalla luottokirjeellä tai kansainvälisellä tilisiirrolla.
Formell, höflich
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Olemme juuri vastaanottaneet faksinne ja vahvistamme täten tilauksenne.
Formell, direkt
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Teemme tämän koetilauksen sillä ehdolla, että tavara toimitetaan ennen...
Formell, direkt
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Tavaranne toimitetaan ...päivän/viikon/kuukauden sisällä.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Would it be possible to reduce our order from...to…
Olisiko mahdollista pienentää tilaamamme määrää...
Formell, höflich
Would it be possible to increase our order from…to…
Olisiko mahdollista tilata suurempi määrä...
Formell, höflich
Would it be possible to delay the order until…
Olisiko mahdollista viivyttää tilaustamme...
Formell, höflich
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan, että emme kykene toimittamaan tavaroitanne ennen kuin...
Formell, höflich
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Valitettavasti joudumme ilmoittamaan teille, että tavaranne eivät ole vielä huomenna valmiita lähetettäväksi.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Joudumme valitettavasti tilaamaan tavaran jostain muualta.
Formell, sehr höflich
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Olemme valitettavasti jättäneet tilauksen jo muualle.
Formell, sehr höflich
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Nämä tavarat eivät valitettavasti ole enää saatavilla/ovat loppu varastosta, joten joudumme perumaan tilauksenne.
Formell, höflich
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Valitettavasti ehtonne eivät ole tarpeeksi kilpailukykyiset voidaksemme jättää tilauksemme teille.
Formell, höflich
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Valitettavasti emme voi hyväksyä tarjoustanne, sillä...
Formell, höflich
We would like to cancel our order. The order number is...
Haluaisimme peruuttaa tilauksemme. Tilauksemme numero on...
Formell, direkt
We are forced to cancel our order due to...
Joudumme peruuttamaan tilauksemme ... takia.
Formell, direkt
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Koska ette suostuneet tarjoamaan edullisempaa hintaa, joudumme valitettavasti peruuttamaan tilauksemme.
Formell, sehr direkt
We see no other alternative but to cancel our order for…
Emme näe muuta vaihtoehtoa kuin peruuttaa tilauksemme koskien...
Formell, sehr direkt