Dänisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

We are considering the purchase of…
Vi overveje et køb af...
Formell, vorsichtig
We are pleased to place an order with your company for ...
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Formell, sehr höflich
We would like to place an order.
Vi vil gerne angive en ordre.
Formell, höflich
Enclosed is our firm order for…
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Formell, höflich
Enclosed you will find our order.
Vedlagt vil du finde din ordre
Formell, höflich
We have a steady demand for…, and so would like to order…
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Formell, höflich
We herewith place our order for…
Vi angiver hermed en ordre på...
Formell, direkt
We intend to buy...from you.
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Formell, direkt
Would you be able to accept and order for…at a price of…per...?
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Formell, sehr direkt
We look forward to your confirmation. Please confirm in writing.
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Could you please confirm the dispatch date and price by fax?
Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Formell, höflich
Your order will be processed as quickly as possible.
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Formell, sehr höflich
Your order is being processed, and we expect to have the order ready for shipment before…
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Formell, höflich
In accordance with our verbal agreements, we are sending you the contract for your signature.
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Formell, direkt
Enclosed you will find two copies of the contract.
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Formell, direkt
Please return a signed copy of the contract no later than 10 days of the receipt date.
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Formell, direkt
We hereby confirm your order.
Vi bekræfter hermed din ordre.
Formell, höflich
This is to confirm our verbal order dated…
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Formell, höflich
We accept your terms of payment and confirm that the payment will be made by irrevocable letter of credit / international money order (IMO) / bank transfer.
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Formell, höflich
We have just received your fax and can confirm the order as stated.
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Formell, direkt
We are placing this trial order on the condition that the delivery is made before…
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Formell, direkt
Your goods will be dispatched within…days/weeks/months.
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Would it be possible to reduce our order from...to…
Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Formell, höflich
Would it be possible to increase our order from…to…
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Formell, höflich
Would it be possible to delay the order until…
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Formell, höflich
Unfortunately, we must inform you that we are not able to deliver the goods until…
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Formell, höflich
We regret to inform you that this order will not be ready for dispatch tomorrow.
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

We are sorry to inform you that we have to place our order elsewhere.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Formell, sehr höflich
We are sorry to inform you that we have already placed the order elsewhere.
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Formell, sehr höflich
Unfortunately these articles are no longer available/are out of stock, so we will have to cancel your order.
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Formell, höflich
Unfortunately your conditions are not competitive enough for the order to be viable.
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Formell, höflich
Unfortunately we cannot accept your offer because…
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Formell, höflich
We would like to cancel our order. The order number is...
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Formell, direkt
We are forced to cancel our order due to...
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Formell, direkt
Since you are not willing to offer us a lower rate, we regret to inform you that we are unable to place an order with you.
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Formell, sehr direkt
We see no other alternative but to cancel our order for…
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Formell, sehr direkt