Türkisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
...'ı satın almayı düşünüyoruz.
Formell, vorsichtig
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
... satın alımı için sizin şirketinize sipariş verdiğimiz için çok memnunuz.
Formell, sehr höflich
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Bir sipariş vermek istiyoruz.
Formell, höflich
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
İlişikte göreceğiniz üzre firmamız ... şiparişi veriyor.
Formell, höflich
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
İlişikte siparişimizi bulacaksınız.
Formell, höflich
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Bizim ...'e düzenli olarak talebimiz var ve bu yüzden ... sipariş etmek istiyoruz.
Formell, höflich
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
İlişikte size ... için olan siparişimizi yolluyoruz.
Formell, direkt
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Sizden ... almaya niyetliyiz.
Formell, direkt
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
... için tanesi ...'dan olan sipariş teklifimiz hakkında ne düşünürdünüz?
Formell, sehr direkt
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Onayınızı sabırsızlıkla bekliyoruz. Lütfen yazıyla onaylayınız.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Lütfen faks yoluyla sevkiyat tarihi ve fiyatını gönderebilir misiniz?
Formell, höflich
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Siparişiniz en kısa zamanda işleme konulacaktır.
Formell, sehr höflich
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Siparişiniz hazırlanıyor, ve ... tarihinden önce dağıtım için hazır hale gelmesini bekliyoruz.
Formell, höflich
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Anlaşmamızın bir gereği olarak size imzalamanız için kontratı gönderiyoruz.
Formell, direkt
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
İlişikte sözleşmenin iki kopyasını bulacaksınız.
Formell, direkt
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Fatura tarihini 10 günden fazla geçirmeyecek şekilde sözleşmenin imzalı bir kopyasını bize gönderiniz.
Formell, direkt
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Şiparişinizi buradan onaylıyoruz.
Formell, höflich
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
... tarihli siparişimizin onayı için yazıyoruz.
Formell, höflich
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Ödeme koşullarınızı kabul eder ve ödemenin değiştirilemez akreditif / uluslararası havale / banka transferi yoluyla yapılacağını teyit ederiz.
Formell, höflich
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Faksınızı yeni aldık ve ancak siparişinizi onaylayabiliyoruz.
Formell, direkt
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Bu deneme siparişini dağıtımın ... tarihinden önce yapılması şartıyla veriyoruz.
Formell, direkt
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Sipariş ettiğiniz mallar ... gün/hafta/ay içinde gönderilecek.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a indirmek mümkün olur muydu acaba?
Formell, höflich
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Sipariş miktarımızı ...'dan ...'a artırmak mümkün olur muydu acaba?
Formell, höflich
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Siparişimizi ... tarihine kadar bekletmek / geciktirmek mümkün olur muydu acaba?
Formell, höflich
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Siparişinizin teslimatını ... tarihine kadar yapamayacağımızı size üzülerek bildirmek zorundayız.
Formell, höflich
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Siparişinizin yarınki dağıtıma kadar yetişemeyeceğini üzülerek bildiriyorum.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Siparişimizi başka bir yer ile anlaşarak oraya verdiğimizi üzülerek bildiriyoruz.
Formell, sehr höflich
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Üzgünüz ancak siparişi başka bir yere vermek zorunda kaldık.
Formell, sehr höflich
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Maalesef bu mallar artık üretilmediği / stokta kalmadığı için siparişinizi iptal etmek zorunda kalacağız.
Formell, höflich
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Maalesef şartlarınız siparişimizi size vermemiz için yeterince rekabetçi değil.
Formell, höflich
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Maalesef teklifinizi kabul edemeyeceğiz çünkü ...
Formell, höflich
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Siparişimizi iptal ettirmek istiyoruz. Sipariş numarası ...
Formell, direkt
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
... sebebiyle siparişimizi iptal etmek zorundayız.
Formell, direkt
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Daha düşük bir fiyat oranı sunmadığınız için üzgünüz ki siparişimizi sizin şirketinize veremiyoruz.
Formell, sehr direkt
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Siparişimizi ... sebebiyle iptal etmekten başka alternatif göremiyoruz.
Formell, sehr direkt