Französisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Vi overveje et køb af...
Nous considérons l'achat de...
Formell, vorsichtig
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Nous sommes ravis de passer une commande auprès de votre entreprise pour...
Formell, sehr höflich
Vi vil gerne angive en ordre.
Nous voudrions passer une commande.
Formell, höflich
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Veuillez trouver ci-joint notre commande pour...
Formell, höflich
Vedlagt vil du finde din ordre
Veuillez trouver ci-joint notre commande.
Formell, höflich
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Nous avons une demande constante de... et nous voudrions commander...
Formell, höflich
Vi angiver hermed en ordre på...
Nous passons la commande ci-jointe pour...
Formell, direkt
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Nous désirons vous acheter...
Formell, direkt
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Seriez-vous en mesure d'accepter une commande de... pour un prix de...par...?
Formell, sehr direkt
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Dans l'attente de votre confirmation. Merci de nous confirmer par écrit.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Pourriez-vous confirmer la date d'expédition et le prix par fax ?
Formell, höflich
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Votre commande sera traitée aussi rapidement que possible.
Formell, sehr höflich
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Votre commande est en cours de traitement et nous pensons que la commande sera prête à être expédiée avant le...
Formell, höflich
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Conformément à notre accord verbal, nous vous envoyons le contrat afin que vous puissiez le signer.
Formell, direkt
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Vous trouverez ci-joint deux copies du contrat.
Formell, direkt
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Merci de nous retourner une copie signée du contrat sous 10 jours après la date de réception.
Formell, direkt
Vi bekræfter hermed din ordre.
Veuillez trouver ci-joint la confirmation de votre commande.
Formell, höflich
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Ceci est une confirmation de notre accord verbal du...
Formell, höflich
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Nous acceptons vos conditions de paiement et confirmons que le paiement sera effectué par lettre de crédit irrévocable / mandat postal international / virement bancaire.
Formell, höflich
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Nous venons de recevoir votre fax et confirmons la commande comme prévu.
Formell, direkt
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Nous passons cette commande à titre d'essai sous condition que la livraison soit effectuée avant le...
Formell, direkt
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Vos produits seront expédiés sous...jours / semaines / mois.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Serait-il possible de réduire notre commande de...à...
Formell, höflich
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Serait-il possible d'augmenter notre commande de...à...
Formell, höflich
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Serait-il possible de retarder la commande jusqu'au...
Formell, höflich
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pourrons pas livrer les biens avant...
Formell, höflich
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Nous sommes au regret de vous informer que cette commande ne sera pas prête pour envoi demain.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Nous sommes au regret de vous informer que nous devrons passer commande auprès d'une autre entreprise.
Formell, sehr höflich
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Nous sommes au regret de vous informer que nous avons déjà passé commande auprès d'une autre entreprise.
Formell, sehr höflich
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Ces articles ne sont malheureusement plus disponibles. Nous sommes par conséquent dans l'obligation d'annuler votre commande.
Formell, höflich
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Malheureusement vos conditions de vente ne sont pas suffisamment compétitives pour que la commande soit validée.
Formell, höflich
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Nous sommes au regret de vous informer que nous ne pouvons accepter votre offre parce que...
Formell, höflich
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Nous voudrions annuler votre commande. Le numéro de la commande est le...
Formell, direkt
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Nous sommes dans l'obligation d'annuler votre commande dû à...
Formell, direkt
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Puisque vous ne souhaitez pas nous proposer un taux plus bas, nous avons le regret de vous informer que nous ne passerons pas commande auprès de vous.
Formell, sehr direkt
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Nous ne voyons pas d'autre choix que d'annuler notre commande de...
Formell, sehr direkt