Deutsch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

Vi overveje et køb af...
Wir ziehen den Kauf von ... in Betracht...
Formell, vorsichtig
Vi er mere end glade for at afgive en ordre med jeres firma for...
Wir freuen uns, Ihrem Unternehmen einen Auftrag für ... erteilen zu können...
Formell, sehr höflich
Vi vil gerne angive en ordre.
Wir möchten eine Bestellung aufgeben.
Formell, höflich
Vedlagt er vores endelige ordre på...
Anbei unsere verbindliche Bestellung von...
Formell, höflich
Vedlagt vil du finde din ordre
Beigefügt erhalten Sie unsere Bestellung.
Formell, höflich
Vi har et stabilt krav på..., og vi vil derfor gerne bestille...
Wir verzeichnen eine stetige Nachfrage nach ... und möchten daher gerne ... bestellen...
Formell, höflich
Vi angiver hermed en ordre på...
Hiermit geben wir eine Bestellung von ... auf...
Formell, direkt
Vi har i sinde at købe... fra jer...
Wir beabsichtigen, ... von Ihnen zu kaufen.
Formell, direkt
Vil det være muligt at acceptere og bestille en ordre på... til en pris på... per...?
Wäre es Ihnen möglich, eine Bestellung von ... für einen Preis von ... pro ... entgegenzunehmen?
Formell, sehr direkt
Vi ser frem til jeres bekræftelse. Vær venlig at bekræfte skriftligt.
Wir freuen uns auf Ihre schriftliche Bestätigung.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

Kan du venligst bekræfte afsendelses datoen og pris via fax?
Könnten Sie bitte den Versandtermin sowie den Preis per Fax bestätigen?
Formell, höflich
Din ordre vil blive ekspederet så hurtigt som muligt.
Ihre Bestellung wird so schnell wie möglich bearbeitet.
Formell, sehr höflich
Din ordre er ved at blive ekspederet, og vi forventer at have ordren klar til afsendelse før...
Ihre Bestellung wird derzeit bearbeitet und wird vorraussichtlich noch vor dem ... versandfertig sein.
Formell, höflich
I overensstemmelses med vores mundtlige aftaler, sender vi dig kontrakten for at få din underskrift.
Entsprechend unser mündlichen Vereinbarung senden wir Ihnen den Vertrag zur Unterschrift zu.
Formell, direkt
Vedlagt finder du to kopier af kontrakten.
Anbei erhalten Sie zwei Kopien des Vertrags.
Formell, direkt
Vær så venlig at returnere en signeret kopi af kontrakten senest 10 dage efter modtagelses datoen.
Bitte senden Sie uns den unterschriebenen Vertrag innerhalb der nächsten zehn Tage nach Erhalt zurück.
Formell, direkt
Vi bekræfter hermed din ordre.
Hiermit bestätigen wir Ihre Bestellung.
Formell, höflich
Dette er for at bekræfte vores mundtlige ordre dateret...
Hiermit bestätigen wir unsere mündliche Bestellung vom...
Formell, höflich
Vi accepterer jeres betalingsbetingelser og bekræfter at betalingen vil være lavet af en uopsigelig remburs/udenlandsk bankoverførsel/bankoverførsel.
Wir erklären uns mit Ihren Zahlungsbedingungen einverstanden und bestätigen, dass die Zahlung per unwiderruflichem Akkreditiv/internationaler Postanweisung erfolgt.
Formell, höflich
Vi har lige modtaget din fax og kan bekræfte at ordren er som anført.
Wir haben soeben Ihr Fax erhalten und bestätigen Ihre Bestellung wie angegeben.
Formell, direkt
Vi angiver denne prøve ordre på den betingelse at ordren skal angives inden...
Wir geben diese Probebestellung auf, unter der Voraussetzung, dass die Lieferung vor dem ... erfolgt...
Formell, direkt
Dine varer vil blive afsendt indenfor... dage/uger/måneder.
Ihre Waren werden innerhalb der nächsten ... Tage/Wochen/Monate versendet.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

Er det muligt at reducere vores ordre fra... til...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu reduzieren...
Formell, höflich
Er det muligt at forøge vores ordre fra... til...
Wäre es möglich, unsere Bestellung von ... um ... zu erhöhen...
Formell, höflich
Er det muligt at forsinke ordren indtil...
Wäre es möglich, unsere Bestellung bis zum ... zurückzustellen...
Formell, höflich
Vi må desværre meddele dig at vi ikke er i stand til at levere varerne før...
Leider müssen wir Ihnen mitteilen, dass wir die Waren nicht vor dem ... liefern können...
Formell, höflich
Vi beklager at måtte meddele dig at denne ordre ikke vil være klar til afsendelse i morgen.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass dieser Auftrag morgen nicht versandfertig sein wird.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

Vi er kede af at måtte informere jer om at vi er nødt til at angive vores ordre et andet sted.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung anderweitig tätigen werden.
Formell, sehr höflich
Vi er kede af at måtte informere jer om at vi allerede har angivet vores ordre et andet sted.
Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass wir unsere Bestellung bereits anderweitig getätigt haben.
Formell, sehr höflich
Desværre er disse artikler ikke længere tilgængelige/ikke på lager, så vi er nødt til at aflyse din ordre.
Leider haben wir diese Artikel nicht mehr in unserem Sortiment/sind diese Artikel ausverkauft, so dass wir Ihre Bestellung stornieren müssen.
Formell, höflich
Desværre er jeres betingelser ikke konkurrencedygtige nok til at ordren er realistisk.
Leider sind Ihre Konditionen nicht wettbewerbsfähig genug, um diese Bestellung durchführen zu können.
Formell, höflich
Vi kan desværre ikke acceptere jeres tilbud fordi...
Leider können wir Ihr Angebot nicht annehmen, weil...
Formell, höflich
Vi vil gerne aflyse vores ordre. Ordrenummeret er...
Wir würden unsere Bestellung gerne stornieren. Die Bestellnummer ist...
Formell, direkt
Vi er tvunget til at aflyse vores ordre på grund af...
Wir müssen unsere Bestellung leider stornieren, da...
Formell, direkt
Da I ikke er villig til at tilbyde os en lavere rate, må vi desværre meddele jer at vi ikke kan angive en ordre ved jer.
Da Sie nicht dazu bereit sind, uns ein günstigeres Angebot zu machen, müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir keine Bestellung bei Ihnen aufgeben können.
Formell, sehr direkt
Vi ser ikke et andet alternativ end at afbestille vores ordre på...
Wir sehen leider keine andere Möglichkeit, als unsere Bestellung von ... zu stornieren...
Formell, sehr direkt