Tschechisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

我们正在考虑购买...
Uvažujeme o koupi...
Formell, vorsichtig
我们很乐意订购贵公司的...
Jsme rádi, že si u Vaší společností můžeme zadat objednávku na...
Formell, sehr höflich
我们想下个订单。
Chtěli bychom zadat objednávku.
Formell, höflich
附上的是我们公司就...的订单
V příloze je naše závazná objednávka pro...
Formell, höflich
您将在附件中看到我们公司的订单。
V příloze najdete naší objednávku.
Formell, höflich
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Máme konstantní poptávku po..., a proto bych si objednal(a)...
Formell, höflich
我们特此开出...的订单
Tímto zadáváme objednávku na...
Formell, direkt
我们意在向您购买...
Máme v úmyslu od Vás koupit...
Formell, direkt
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Byli byste schopni přijmout objednávku na ... za cenu... za ...?
Formell, sehr direkt
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Těšíme se na Vaše potvrzení. Potvrďte prosím písemně.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Mohl(a) byste prosím potvrdit datum odesílaní a cenu pro odeslání faxem?
Formell, höflich
我们会尽快处理您的订单。
Vaše objednávka bude vyřízena co nejrychleji.
Formell, sehr höflich
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Vaše objednávka se právě zpracovává. Očekáváme, že Vaše objednávka bude připravena k expedici do...
Formell, höflich
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
V souladu s naší ústní dohodou jsme vám poslali smlouvu na podepsání.
Formell, direkt
附件中您将收到两份合同复印件。
V příloze najdete dvě kopie smlouvy.
Formell, direkt
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Prosím, vraťte podepsanou kopii smlouvy nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení.
Formell, direkt
我们在此确认您的订单。
Tímto potvrzujeme Vaší objednávku.
Formell, höflich
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Tímto potvrzuji naší ústní dohodu ze dne...
Formell, höflich
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Přijímáme platební podmínky a potvrzujeme, že platba bude provedena neodvolatelným akreditivem / mezinárodní poštovní poukázkou (IMO) / bankovním převodem.
Formell, höflich
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Právě jsme obdrželi Váš fax a tímto mohu potvrdit uvedenou objednávku.
Formell, direkt
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Tato zkušební objednávka bude zadána pod podmínkou, když bude doručení učiněno před...
Formell, direkt
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Vaše zboží bude odesláno do ... dní / týdnů / měsíců.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Bylo by možné snížit naši objednávku od ... do...
Formell, höflich
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Bylo by možné zvýšit naši objednávku od... do...
Formell, höflich
是否有可能将订购推迟到...
Bylo by možné odložit objednávku, dokud...
Formell, höflich
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Bohužel Vás musíme informovat, že nejsme schopni dodat zboží do...
Formell, höflich
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
S politováním Vám musíme oznámit, že tato žádost nebude zítra připravena k odeslání.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formell, sehr höflich
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Musíme Vás s politováním informovat, že jsme nakonec zadali objednávku jinému subjektu.
Formell, sehr höflich
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Bohužel tyto položky nejsou již k dispozici/na skladě, proto budeme muset Vaši objednávku zrušit.
Formell, höflich
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Bohužel vaše podmínky nejsou dostatečně konkurenceschopné na to, aby objednávka byla uskutečněna.
Formell, höflich
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Bohužel nemůžeme přijmout Vaší nabídku, protože...
Formell, höflich
我们想取消订单,订单号是...
Chtěli bychom zrušit naši objednávku.Objednací číslo je...
Formell, direkt
我们不得不取消订单,因为...
Jsme nuceni zrušit svou objednávku v důsledku...
Formell, direkt
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Vzhledem k tomu, že nejste ochotni nám nabídnout nižší cenu, musíme Vám s politováním oznámit, že nejsme schopni zadat objednávku u Vás.
Formell, sehr direkt
我们别无选择只能取消订单,因为...
Nevidíme jinou možnost než zrušit naší objednávku na...
Formell, sehr direkt