Schwedisch | Phrasen - Geschäftskorrespondenz | Bestellung

Bestellung - Bestellung abgeben

我们正在考虑购买...
Vi överväger att köpa ...
Formell, vorsichtig
我们很乐意订购贵公司的...
Vi lägger gärna in en beställning på ... hos ert företag.
Formell, sehr höflich
我们想下个订单。
Vi skulle vilja lägga in en beställning.
Formell, höflich
附上的是我们公司就...的订单
Bifogat finns vårt företags order på/gällande ...
Formell, höflich
您将在附件中看到我们公司的订单。
Bifogat hittar ni vår beställning.
Formell, höflich
我们对...有稳定的需求,所以想下...的订单
Vi har en stadig efterfrågan på .... och därför skulle vi vilja beställa ...
Formell, höflich
我们特此开出...的订单
Vi lägger härmed in vår order på ...
Formell, direkt
我们意在向您购买...
Vi har för avsikt att köpa ... från er.
Formell, direkt
您能够接受针对...每单位...价格的订单吗?
Skulle ni vara villiga att acceptera och beställa ... till ett pris av ... per ...?
Formell, sehr direkt
我们期待您的确认,请以书面形式确认。
Vi ser fram emot att få en orderbekräftelse från er. Vänligen skicka en skriftlig bekräftelse.
Formell, höflich

Bestellung - Bestätigung

您能以传真形式确认发送日期和价格吗?
Kan du vara så vänlig och bekräfta leveransdatum och pris per fax?
Formell, höflich
我们会尽快处理您的订单。
Er beställning kommer att behandlas så snabbt som möjligt.
Formell, sehr höflich
您的订单正在处理中,我们预计在...之前订单能够装运
Er beställning är under bearbetning och vi beräknar att ha den leveransklar före ...
Formell, höflich
根据口头协议,我们向您发送合同,请签字确认。
I enlighet med vår muntliga överenskommelse skickar vi härmed avtalet för underskrift.
Formell, direkt
附件中您将收到两份合同复印件。
Bifogat finns två exemplar av kontraktet.
Formell, direkt
请在收到后10天内将签署好的合同复印件发回我们。
Var så vänlig och returnera en undertecknad kopia av avtalet inom 10 dagar efter dess mottagande.
Formell, direkt
我们在此确认您的订单。
Vi bekräftar härmed din beställning.
Formell, höflich
这是为了确认我们...时定下的口头协议
Detta meddelande är för att bekräfta vår muntliga beställning den [datum]
Formell, höflich
我们接受您的付款条件,并确认付款由不可撤消的信用证/国际汇票/银行转账进行。
Vi accepterar era betalningsvillkor och bekräftar att betalningen kommer att ske som remburs/internationell postanvisning (IMO)/banköverföring.
Formell, höflich
我们刚刚收到您的传真,可以确认上述订单。
Vi har just fått faxet och kan bekräfta ordern som anges.
Formell, direkt
只有递送日期在...前,我们才发出此试购订单
Vi placerar denna provorder på villkoret att leveransen sker före den ...
Formell, direkt
您的货物即将在... 天/周/月之内送出
Dina varor kommer att skickas inom ... dagar/veckor/månader.
Formell, direkt

Bestellung - Änderungen

是否有可能将我们的订购量由...减少到...
Skulle det vara möjligt att reducera vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
是否有可能将我们的订单量由...增加到...
Skulle det vara möjligt att öka på vår beställning från ... till ...
Formell, höflich
是否有可能将订购推迟到...
Skulle det vara möjligt att skjuta upp ordern tills ...
Formell, höflich
抱歉告诉您,我们直到...时才能交付货物
Tyvärr måste vi meddela er att vi inte har möjlighet att leverera varorna förrän ...
Formell, höflich
遗憾地告诉您,订单明天将无法出货。
Vi måste tyvärr meddela er att er order inte kommer att vara leveransklar i morgon.
Formell, höflich

Bestellung - Stornierung

非常抱歉地告诉您,我们不得不在别处下单。
Vi är ledsna att meddela att vi tyvärr kommer att placera vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
非常抱歉地告诉您,我们已经在别处下单了。
Vi är ledsna att meddela att vi redan placerat vår beställning hos någon annan.
Formell, sehr höflich
很抱歉,但是已经没货了,所以我们不得不取消您的订单。
Tyvärr finns dessa varor inte längre i lager, och vi måste därför annullera er beställning.
Formell, höflich
很抱歉,您提供的条件不够有竞争力,我们无法下订单。
Tyvärr är era villkor inte tillräckligt konkurrenskraftiga för att vara lönsamt för oss.
Formell, höflich
不好意思,我们不能接受您的订单,因为...
Tyvärr kan vi inte acceptera er offert eftersom ...
Formell, höflich
我们想取消订单,订单号是...
Vi skulle vilja annullera vår beställning. Ordernumret är ...
Formell, direkt
我们不得不取消订单,因为...
Vi är tvungna att annullera vår beställning på grund av ...
Formell, direkt
既然您不愿意给我们提供更低的价格,我们遗憾地告诉您我们无法在您处订购。
Eftersom ni inte är villiga att erbjuda oss ett lägre pris är vi tyvärr tvungna att meddela att vi inte kan placera en beställning hos er.
Formell, sehr direkt
我们别无选择只能取消订单,因为...
Vi ser inget annat alternativ än att annullera vår beställning av ...
Formell, sehr direkt