Schwedisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Tisztelt Uram!
Bäste herrn,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!
Bästa frun,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Bästa herr eller fru,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Tisztelt Uraim!
Bästa herrar,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Tisztelt Hölygem/Uram!
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Tisztelt Smith Úr!
Bäste herr Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Bästa fröken Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony
Bästa fru Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...megkülönböztette magát a ...
... utmärkte sig genom att ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
A legnagyobb erőssége a ...
Hens största talang är / finns inom ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
... kreatív problémamegoldó
Hen är en kreativ problemlösare.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hen har en bred kompetens.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Jól kezeli a felelősséget is.
Hen hanterar ansvar väl.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Heti feladatai magába foglalták a ...
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Positive Beurteilung einer Person
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Positive Beurteilung einer Person
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Positive Beurteilung einer Person
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens