Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Tisztelt Uram!
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Tisztelt Uraim!
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Tisztelt Hölygem/Uram!
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Tisztelt Smith Úr!
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...megkülönböztette magát a ...
... onderscheidde zich door ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
A legnagyobb erőssége a ...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
... kreatív problémamegoldó
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Jól kezeli a felelősséget is.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Heti feladatai magába foglalták a ...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positive Beurteilung einer Person
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positive Beurteilung einer Person
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positive Beurteilung einer Person
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens