Italienisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Tisztelt Uram!
Gentilissimo,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem!
Gentilissima,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Tisztelt Hölgyem/Uram!
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Tisztelt Uraim!
Alla cortese attenzione di ...,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Tisztelt Hölygem/Uram!
A chi di competenza,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Tisztelt Smith Úr!
Gentilissimo Sig. Rossi,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony / Smithné!
Gentilissima Sig.ra Bianchi,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony!
Gentilissima Sig.na Verdi,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Tisztelt Smith Asszony
Gentilissima Sig.ra Rossi,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Örülök, hogy ... tőlem kér ajánlást...
Sono felice di essere chiamato a parlare di...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Először ... kerültem ... kapcsolatba, amikor csatlakozott...
Ho avuto modo di venire a contatto con.... nel..., quando il Dott./Sig. .... si è unito a...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
.... megkért, hogy írjak neki ajánlást a ... jelentkezéséhez, amit nagy örömmel teszek.
A seguito della richiesta di referenze presentata dal Dott./Sig.... da allegare alla domanda di lavoro per..., mi trovo ora e con piacere a compilare queste referenze.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nagy öröm volt számomra ... főnökének / felügyelőjének / kollégájának lenni, mivel ...
È stato un vero piacere lavorare con il Dott./Sig.... in qualità di suo superiore/responsabile/collega...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Nagy örömmel írok ..-nak/nek ajánlást. Ebben a levélben szeretném kifejezni a tiszteletemet és elismerésemet ennek az okos fiatalembernek, aki kiváló munkájával nagyban hozzájárult a csapatom eredményeihez.
Sono felice di rispondere alla richiesta del Dott./Sig.... di ottenere delle referenze per... . In particolare vorrei sottolineare quanto io abbia apprezzato il lavoro del Dott./Sig...., un giovane che ha apportato un contributo unico per il team in cui ha lavorato e per l'intera azienda.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Boldogan írom meg az ajánlást ... részére.
Non ho alcuna esitazione a scrivere queste referenze per...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Örömömre szolgál, hogy ajánlást írhatok ...
È un piacere per me redigere questa lettera di referenze per...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... óta ismerem ..., amikor beiratkozott az osztályomba/ elkezdett dolgozni a ...
Fin dall'inizio mi sono accorto/a di..., quando il Dott./Sig.... ha cominciato a frequentare le mie lezioni e a lavorare per...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
.... hónapja/éve ismerem ... foglalkozásomnál fogva a ...
Il Dott./Sig.... si è sempre distinto per...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Én voltam ... tanára / felügyelője / kollégája / tanára ...-tól ...-ig.
Sono stato superiore/responsabile/collega/insegnante del Dott./Sig. dal... al...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... dolgozott nekem pár projektben ...-ként és a munkája alapján mindenképpen a legjobbak közé sorolnám, akivel együtt dolgoztam.
...ha lavorato per me in varie occasioni in qualità di..., e dati i risultati del suo lavoro lo considero uno dei collaboratori più preziosi che abbia mai avuto.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Amióta együtt dolgozunk egy ... emberként ismerem.
Fin dall'inizio della nostra collaborazione sono entrato/a in stretto contatto con...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
...megkülönböztette magát a ...
...si è distinto/a più volte per...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
A legnagyobb erőssége a ...
Il suo maggior punto di forza risiede nel/nella...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
... kreatív problémamegoldó
....ha dimostrato di essere in grado di risolvere problemi in maniera creativa.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
... széles körű képességekkel/készségekkel rendelkezik.
....dispone di una vasta gamma di abilità.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
... egyértelműen és érthetően kommunikálja a gondolatait, jó kommunikációs készséggel rendelkezik
...è in grado di comunicare in maniera chiara e decisa le sue idee.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Jól kezeli a felelősséget is.
...è in grado di farsi carico di responsabilità di vario genere senza esitare.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Széleskörű tudással rendelkezik a ...
...dispone di una vasta e completa conoscenza di...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Nagyon hamar megérti az új koncepciókat , elfogadja az építő kritikát és a munkájával kapcsolatos utasításokat.
...riesce a cogliere velocemente nuovi concetti, è in grado di accettare positivimente le critiche che gli vengono fatte e le istruzioni che riceve per il suo lavoro.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Meg szeretném még említeni, hogy ... képes a...
Vorrei anche menzionare le sue rimarchevoli capacità di...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
... rendkívüli ... képessége felbecsülhetetlen.
È estremamente portato per...
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
... mindig aktív szerepet vállal a ...
Ha sempre preso parte attiva in...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
... határidőre befejezi a munkáját. Amennyiben bármi kérdése merül fel a feladattal kapcsolatban, nem riad vissza és kimond/rákérdez olyan dolgokra is, amelyet talán a többiek is éreznek, de nem mondanak ki
...ha sempre rispattato le scadenze. In caso di dubbi o domande riguardo ad un compito assegnato, ...non ha mai esitato a porre le sue domande o fugare i suoi dubbi in maniera chiara e diretta dando voce e contemporaneamente chiarendo, i dubbi dell'intero team.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Amíg nálunk dolgozott, ... Ez a feladat magába foglalja...
Nel suo periodi di lavoro/stage presso la nostra azienda ...ha svolto le seguenti mansioni:
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Legfontosabb feladatai közé tartozott a ...
I suoi doveri principali erano:
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Heti feladatai magába foglalták a ...
Settimanalmente svolgeva le seguenti funzioni:
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Szeretném elmondani, hogy mennyire pozitív volt ... dolgozni, nagyon megbízható és intelligens személy jó humorérzékkel.
Devo riconoscere che è stato un vero piacere avere ...nel mio team, è una persona affidabile, intelligente e piacevole.
Positive Beurteilung einer Person
Amennyiben a nálunk való teljesítménye előjelzi az Önöknél nyújtandó teljesítményét, akkor mindenképpen egy rendkívül értékes kincs az Önök programjához.
I risultati raggiunti presso la nostra azienda possono servire da indicatori di quello che ...potrebbe apportare al vostro team. Sono convinto che ...si rivelerebbe una risorsa fondamentale anche per la vostra azienda.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Véleményem szerint ... keményen dolgozik, aki pontosan érti, hogy miről is szól a projekt.
Personalmente ritengo che ...sia un gran lavoratore con un grande senso del dovere e la capacità di comprendere che cosa significhi lavorare ad un progetto.
Positive Beurteilung einer Person
... folyamatosan magas színvonalon dolgozik, a határidőt betartva.
...ha sempre dato risultati ottimali in tempistiche notevoli.
Positive Beurteilung einer Person
Az egyetlen gyengeség, amit valaha a a teljesítményében észrevettem, hogy ...
L'unico punto di debolezza che abbia potuto notare in... è...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Úgy gondolom, hogy ...-t a többi jelentkező előtt vegyék számításba, mert....
Ritengo comunque che ...debba essere preso in considerazione per la posizione presso la vostra azienda in quanto...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... nagyon pozitív érték lesz a programjukban. Amennyiben bármiben tudok még segíteni, kérem küldjön emailt vagy keressen telefonon.
...sarebbe un'acquisizione decisiva per il vostro programma. In caso fossero necessarie ulteriori referenze non esitate a contattarmi via email o telefono.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Mindenképpen nagyon ajánlom .... Nagy érték lesz a programjuk számára.
...ha tutto il mio appoggio e le mie raccomandazioni in quanto credo che possa avere un impatto davvero positivo per il vostro programma.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Biztos vagyok benne, hogy ... továbbra is rendkívül produktív lesz. Nyugodt szívvel ajánlom.
Sono sicuro che ...continuerà a garantire sempre risultati ottimali. Per questo motivo ve lo raccomando.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Nyugodt szívvel adom a legjobb ajánlást róla. Kérem további kérdéseivel keressen e-mailben vagy telefonon.
...ha tutto il mio appoggio e le mie più sincere raccomandazioni. Vi prego di contattarmi telefonicamente o via email per ulteriori informazioni.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Hiszek ... kiváló ... képességeiben és erősen ajánlom továbbtanulásra az Önök egyetemén, ahol képes lesz alkalmazni és fejleszteni ezeket a rendkívüli képességeket.
Sono fermamente convinto/a del grande apporto che ...potrebbe fornire alla vostra azienda e per questo ve lo raccomando. La sua formazione presso il vostro istituto universitario costituirebbe un'ottima, ulteriore, possibilità per lo sviluppo dei suoi, già notevoli, talenti.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Nagy örömmel ajánlom ...-t. Remélem, hogy ez az információ segítségükre lesz.
Vi invio, senza esitazioni, le mie raccomandazioni per il Dott./Sig.... . Confido nell'efficacia delle mie parole.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Lelkesen és nagy örömmel ajánlom ...-t, mint egy ígéretes jelentkezőt.
Vi raccomando, senza esitazioni, ... in quanto lo considero un candidato promettente e di gran talento.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Ritkán volt alkalmam valakit fenntartások nélkül ajánlani. Nagy örömömre szolgál, hogy ezt most megtehetem...
Non capita di frequente di essere così sicuri e decisi nel raccomandare qualcuno. Nel caso del Dott./Sig.... è altresì un piacere inoltrarVi le mie raccomandazioni.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Tisztelem ...-t, mint a kollégámat. de őszintén szólva nem tudom ajánlani az Önök vállalatának.
Rispetto ...in qualità di collega ma mi trovo costretto a confidare, in tutta onestà, che non ritengo sia la persona adatta per la posizione in questione.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Örömmel válaszok bármilyen további kérdésre.
Rimango a disposizione per ulteriori chiarimenti.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Megkereshet levélben / emailben, amennyiben további infomációra lenne szüksége
Per ulteriori informazioni non esiti a contattarmi via posta/email.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens