Englisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Sayın Yetkili,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Sayın Yetkili,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Sayın Yetkililer,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Yetkili makama,
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Sayın Ahmet Bey,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Sayın Ayşe Hanım,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Sayın Dilek Hanım,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Sayın Lale Hanım,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
... için referans olmak benim için büyük bir mutluluk.
I am delighted to be called upon as a reference for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... ile ilk kez ...'ya katıldığında ...'da çalıştım.
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... benden ... için olan başvurusuna binayen bir tavsiye mektubu yazmamı rica etti. Bunu yapmaktan da son derece memnunum.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
...'den beri ...'ın patronu / yöneticisi / iş arkadaşı olmak çok büyük bir zevkti.
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... için bu tavsiye mektubunu yazmaktan son derece mutluyum. Bu parlak genç insanın çalışmasına olan saygımı ve minnettarlığımı, grubuma yaptığı önemli katkıları belirtmek isterim bu mektupta.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... için bu tavsiye mektubunu yazarken hiçbir tereddütüm olmadığını belirtmek isterim.
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
... için bu tavsiye mektubunu yazmak benim için bir zevk.
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
...'u ...'den beri tanıyorum ki o dönemde dersime kaydolmuştu / ...'de çalışmaya başlamıştı.
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...'ı ... süredir ...'da ... olarak tanıyorum.
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
...'nın ...'de ...'a kadar patronu / yöneticisi / iş arkadaşı / öğretmeni idim.
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... , ... olarak birçok projede benim için çalıştı, çalışmalarına bakıldığında ise onu sahip olduğumuz en iyi ... olarak değerlendirirdim.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Birlikte çalışmaya başlamamızın ilk gününden beri onu ... bir insan olarak bilirim.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... kendisini ... özelliğiyle diğerlerinden hep ayırdı.
...distinguished himself / herself by…
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Onun en büyük yeteneği ... altında yatar.
His / her greatest talent is / lies in…
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
O son derece yaratıcı bir problem çözücüdür.
He / she is a creative problem-solver.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Onun son derece yüksek aralıkta becerileri bulunmakta.
He / she has a broad range of skills.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
O fikirlerini net bir şekilde ifade eder veya aktarır.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
O sorumluluklarla çok iyi başa çıkar.
He / she handles responsibility well.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
... konusunda engin / geniş bir bilgi dağarcığı var.
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Yeni konseptleri çok çabuk kavrar ve yapıcı eleştirilere / yönlendirmelere her zaman açıktır.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Burada hemen bahsetmek isterim ki ..., ... yapma yeteneğine sahiptir.
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
... onun sıradışı özelliğidir.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
O ...'da her zaman aktif rol alır.
He / she always takes an active role in… .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
İşini her zaman planlanan zamana göre bitirir. Bir sorun olduğunda fikirlerini / sorularını açıkça ortaya koyar ve başkalarının hissedip de dile getirmedikleri sorunları direkt olarak dile getirir.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Bizimle çalışırken o ... yaptı. Bu ... gibi sorumlulukları içeriyordu.
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
... onun ana sorumlulukları arasındaydı.
His / her main responsibilities were…
Beschreibung der Aufgaben einer Person
... onun haftalık görevleri arasındaydı.
His / her weekly tasks involved…
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Şunu söylemek istiyorum ki ... ile birlikte çalışmak oldukça memnun edicidir, iyi bir espri anlayışıyla o zeki ve güvenilir bir insandır.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positive Beurteilung einer Person
Bizim şirketimizdeki performansı sizin için iyi bir belirteç olacaktır ve sizin için o pahabiçilmez bir değer olacaktır.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Bence ..., çalışkan ve işlere kendi kendine başlayan ve bir projenin tam olarak ne istediğini bilen biri.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positive Beurteilung einer Person
... zaman kısıtlaması olan işlerde sürekli olarak yüksek kaliteli işler üretir.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positive Beurteilung einer Person
Performansındaki tek zayıf nokta ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
İnanıyorum ki ...diğer adaylardan bir adım önde değerlendirilmelidir çünkü ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... programınız için harika bir ilave olacak. Eğer daha fazla yardımım dokunacaksa, bana e-posta veya telefonla yoluyla ulaşabilirsiniz.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
...'yu son derece güçlü bir şekilde tavsiye ediyorum. Programınıza çok yararlı olacak.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
...'nun son derece üretken olarak çalışmaya devam edeceğinden eminim. Tüm kalbimle onu tavsiye ediyorum.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Tüm yüreğimle tavsiye ediyorum onu. Daha fazla sorunuz olursa lütfen bana telefon ya da e-posta yoluyla ulaşın.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Onun muhteşem yeteneklerine tüm kalbimle güveniyor ve onu ... için üniversitenizde bir üst öğrenim görmesi amacıyla tavsiye ediyorum.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Onu size tavsiye edebilmek bile son derece tatmin edici. Umarım bu bilgiler yardımcı olur.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Son derece parlak bir aday olarak ...'u heyecanla tavsiye ediyorum size.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Çok nadir içimden gelerek birisi için tavsiye mektubu yazabiliyorum. ... için bunu yapmak benim için büyük bir zevk.
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
...'e iş arkadaşı olarak saygı duyuyorum ancak dürüst olmak gerekirse onu sizin şirketiniz için öneremeyeceğim.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Sorularınız olursa memnuniyetle cevaplamaya hazırım.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Sorularınız olursa memnuniyetle e-posta veya mektup yoluyla cevaplamaya hazırım.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens