Niederländisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Distinguido Señor:
Geachte heer
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Distinguida Señora:
Geachte mevrouw
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Distinguidos Señores:
Geachte heer, mevrouw
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Apreciados Señores:
Geachte dames en heren
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quien pueda interesar
Geachte dames en heren
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Apreciado Sr. Pérez:
Geachte heer Jansen
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Apreciada Srta. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Geachte mevrouw Jansen
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ik sta graag als referent voor ... ter beschikking.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Ik heb ... voor het eerst leren kennen in ..., toen hij toetrad tot ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
... heeft mij om een referentie gevraagd voor zijn sollicitatie voor ... . Ik verheug mij zeer, dat hierbij te kunnen doen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
De tijd als baas / promotor / collega van ... sinds ... was mij een genoegen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Ik ben zeer verheugd, deze referentie voor ... te mogen schrijven. In deze brief wil ik mijn respect en bewondering voor deze jonge man / vrouw tot uitdrukking brengen, die een voortreffelijke bijdrage heeft geleverd aan het werk van mijn groep.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Puedo recomendar abiertamente a X...
Bijzonder graag schrijf ik een referentie voor ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
Het is mij een grote eer een referentie voor ... te schrijven.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Ik ken ... sinds ..., toen hij / zij een college bij mij volgde / als ... begon te werken.
Beschreibung, woher man eine Person kennt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Ik ken ... sinds ... door mijn werkzaamheden als ... bij ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Ik was van ... tot ... baas / promotor / collega / docent van ... .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... werkte voor mij als ... aan verschillende projecten. Op basis van zijn / haar werk zou ik hem / haar als een één van de beste ... omschrijven, die ooit bij ons gewerkt heeft.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Sinds het begin van onze samenwerking heb ik hem / haar als een ... persoon leren kennen.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
X se distinguió por su...
... onderscheidde zich door ...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Su más considerable talento es...
Zijn / Haar grootste talent is / ligt in ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hij / Zij is een creatieve probleemoplosser.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hij / Zij beschikt over een breed spectrum aan vaardigheden.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hij / Zij kan zijn / haar ideeën helder en duidelijk overbrengen.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hij / Zij kan goed met verantwoordelijkheid omgaan.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hij / Zij beschikt over een uitgebreide kennis van ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hij pikt nieuwe concepten zeer snel op en staat open voor opbouwende kritiek en opmerkingen aangaande zijn werk.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Op deze plaats wil ik graag aanmerken, dat ... is en de vaardigheid bezit ...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Zijn / Haar buitengewone vermogen om ... was van grote waarde.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hij / Zij speelde bij ... steeds een actieve rol.
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hij / Zij houdt zich aan afspraken. Wanneer hij / zij zorgen of een vraag over een opdracht, geeft hij / zij helder zijn / haar mening en geeft daarmee anderen een stem, die dezelfde mening delen, maar deze niet kunnen of willen uiten.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Tijdens zijn / haar tijd bij ons had hij / zij ... . Deze verantwoordelijkheid omvatte ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus principales responsabilidades fueron...
Zijn / Haar belangrijkste verantwoordelijkheden waren ...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus tareas diarias involucraban...
Zijn / Haar wekelijkse werkzaamheden bestonden uit ...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Ik wil graag benadrukken, dat het een genoegen was om met ... te werken. Hij / Zij is een betrouwbare en slimme persoon met een goed gevoel voor humor.
Positive Beurteilung einer Person
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Wanneer zijn / haar prestatie in ons bedrijf een indicatie is voor zijn / haar prestatie bij u, dan zou hij / zij echt een enorme aanwinst zijn voor uw firma.
Sehr positive Beurteilung einer Person
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Naar mijn mening is ... een zeer hardwerkende en ambitieuze medewerker, die een project steeds volledig begrijpt.
Positive Beurteilung einer Person
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... levert consequent kwalitatief hoogwaardig werk binnen de afgesproken termijn af.
Positive Beurteilung einer Person
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Het enige minpunt dat ik op zijn / haar prestatie aanmerken kan, is ...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Naar mijn mening moet ... voor andere kandidaten in aanmerking komen, omdat ...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
… zou een grote aanwinst zijn voor uw bedrijf. Voor verdere informatie kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... kan ik uitdrukkelijk aanbevelen. Hij / Zij zou een aanwinst zijn voor uw bedrijf.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Ik ben ervan overtuigd dat ... ook in de toekomst zeer productief zal zijn. Ik kan hem / haar van harte aanbevelen.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Ik kan hem / haar zonder voorbehoud aanbevelen. Bij verdere vragen kunt u mij per e-mail of telefoon bereiken.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Ik geloof in zijn / haar buitengewone vaardigheden en kan hem / haar sterk aanbevelen voor een vervolgopleiding aan uw universiteit, waar hij / zij zich kan ontwikkelen en zijn / haar talenten kan ontplooien.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
Het is mij een grote eer hem / haar mijn sterke aanbeveling te geven. Ik hoop u hiermee van dienst te zijn.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Ik kan ... van harte als veelbelovende kandidaat aanbevelen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
Zelden had ik de gelegenheid iemand zo zonder voorbehoud een aanbeveling te kunnen geven. Het is mij een genoegen om dit in het geval van ... te doen.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Ik respecteer ... als collega; desondanks moet ik u in alle eerlijkheid meedelen, dat ik hem / haar voor uw bedrijf helaas niet aanbevelen kan.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Bij verdere vragen sta ik graag tot uw beschikking.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voor verdere informatie kunt u mij per brief of e-mail bereiken.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens