Finnisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Distinguido Señor:
Hyvä Herra,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Distinguida Señora:
Hyvä Rouva
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Distinguidos Señores:
Hyvä Herra / Rouva
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Apreciados Señores:
Hyvät vastaanottajat,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
A quien pueda interesar
Hyvät vastaanottajat,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Apreciado Sr. Pérez:
Hyvä herra Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Apreciada Srta. Pérez:
Hyvä neiti Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Apreciada Sra. Pérez:
Hyvä neiti / rouva Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Me siento complacido(a) de ser contactado(a) como persona de referencia para X...
Ilahduin kovasti suosittelupyynnöstä...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Conocí a X en..., cuando se unió a...
Tutustuin hakijaan ensi kertaa ..., kun hän liittyi...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X me ha pedido escribir una carta de recomendación para acompañar su solicitud de... . Y me complace hacerlo...
...on pyytänyt minua kirjoittamaan suosituskirjeen lähetettäväksi hakemuksensa mukana...paikkaa varten. Teen sen erittäin mielelläni.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Ha sido un placer haber sido el jefe / supervisor / colega de X... desde...
On ollut ilo toimia päällikkönä / kollegana ... sillä...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Estoy muy complacido(a) de escribir esta carta de recomendación para X. En esta carta quisiera expresar mi respeto y apreciación por este/esta joven inteligente, quien aportó una inmensa contribución al trabajo de mi equipo.
Kirjoitan mielelläni tämän suosituskirjeen henkilön ... puolesta. Haluan tässä kirjeessä osoittaa arvostukseni ja kunnioitukseni tätä fiksua, nuorta henkilöä kohtaan, joka toi työyhteisöömme valtavan hienon panoksen.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Puedo recomendar abiertamente a X...
En epäröi hetkeäkään tämän kirjeen kirjoittamisessa henkilön ... puolesta.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Me complace escribir una carta de recomendación para X...
On ilo kirjoittaa tämä suosituskirje...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
He conocido a X desde..., cuando él / ella se inscribió en mi clase / comenzó a trabajar en...
Olen tuntenut ... siitä asti, kun hän tuli luokalleni / aloitti työskentelyn ...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
He conocido a X por... meses/años mientras yo desempeñaba el cargo de... en...
Olen tuntenut...siitä asti kun olen toiminut...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Fui jefe / supervisor / colega / profesor de X desde... hasta...
Toimin henkilön ... esimiehenä / ohjaajana / kollegana / opettajana...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
X trabajó para mí en varios proyectos como... y basado(a) en su desempeño, lo/la podría calificar como uno de los mejores/una de las mejores... que han trabajado conmigo hasta ahora.
... on työskennellyt kanssani monissa projekteissa ... ja perustuen hänen työpanokseensa arvioisin hänet yhdeksi parhaimmista ... joita meillä on koskaan ollut.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Desde el principio de nuestro trabajo juntos lo/la aprecié como una persona [adjetivo]...
Yhteistyömme alusta asti olen tuntenut hänet ... persoonana.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
X se distinguió por su...
...erottautui hyvillä...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Su más considerable talento es...
Hänen suurimpiin vahvuuksiin kuuluu ...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Es una persona que soluciona problemas de forma creativa.
Hän on luova ongelmanratkaisija
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Tiene una amplia gama de habilidades.
Hänellä on laajat taidot
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Él / Ella comunica sus ideas de forma clara.
Hän kommunikoi ideoistaan selkeästi
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Él / Ella sabe lidiar con las responsabilidades que se le asignan.
Hän on luotettava henkilö
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Él / Ella tiene un amplio conocimiento de...
Hänellä on hyvä tietämys...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Comprende nuevos conceptos rápidamente, acepta la crítica constructiva y las intrucciones relacionadas con su trabajo.
Hän omaksuu uudet asiat nopeasti ja ottaa rakentavan palautteen ja työhön liittyvät ohjeet hyvin vastaan.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Me gustaría mencionar que X es... y tiene la habilidad de...
Haluisin mainita vielä, että hän kykenee...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Su extraordinaria habilidad para... fue invaluable.
Hänen erinomainen kykynsä ... oli korvaamaton.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Él / Ella siempre toma un rol activo en...
Hän ottaa aina aktiivisen roolin...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Él / Ella culmina sus tareas a tiempo. Cuando tiene una preocupación o pregunta sobre una asignación, se comunica de forma clara y directa, en representación de otros que no pueden o no quieren expresar sus ideas.
Hän pysyy aina aikataulussa työssään. Kun jokin asia askarruttaa häntä, hän kertoo mielipiteensä avoimesti ja selkeästi, ja antaa kauttansa äänen myös sellaisille henkilöille, jotka eivät uskalla viedä asiaa eteenpäin.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Mientras estuvo con nosotros él / ella... . Esa responsabilidad involucraba...
Kun hän työskenteli kanssamme hän.... . Tämä vastuualue sisälsi...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus principales responsabilidades fueron...
Hänen päävastuualueensa olivat...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Sus tareas diarias involucraban...
Hänen viikoittaiset tehtävänsä sisälsivät...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Quisiera decir que es un placer trabajar con X, él / ella es una persona confiable e inteligente con un buen sentido del humor.
Tämän henkilön kanssa on ilo työskennellä, hän on luotettava ja älykäs henkilö jolla on hyvä huumorintaju.
Positive Beurteilung einer Person
Si su desempeño en nuestra compañía es un buen indicador de su futuro desempeño, él / ella será un activo para su programa/empresa.
Jos hänen suoriutumisensa työssään yhtiössämme antaa viitteitä siitä, miten hän suoriutuu teidän yrityksessänne, hän olisi erittäin positiivinen lisä joukkoon.
Sehr positive Beurteilung einer Person
En mi opinión X es una persona trabajadora y proactiva que entiende exactamente de qué se trata un proyecto específico.
Mielestäni ... on oma-aloitteinen ja ahkera työntekijä joka ymmärtää projektien syvimmän olemuksen.
Positive Beurteilung einer Person
X realiza consistentemente un trabajo de calidad y cumple con los plazos establecidos.
... tuottaa tasaisen korkealaatuisia tuloksia työssään ja on aina aikataulussa.
Positive Beurteilung einer Person
La única debilidad que noté en su desempeño fue...
Ainoa hänen suorituksessaan havaitsemani heikkous on...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Creo que X debería ser considerado(a) por encima de otros candidatos porque...
Mielestäni ... sijoittuu muiden hakijoiden yläpuolelle, koska...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

X sería una excelente adición para su programa / compañía. Si puedo ser de ayuda, por favor envíeme un correo electrónico o comuníquese conmigo por teléfono.
... olisi erinomainen lisä yrityksellenne. Jos voin olla vielä avuksi, lähettäkää ystävällisesti sähköpostia tai soittakaa minulle.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
X goza de mi amplia recomendación. Él / Ella será un activo para su programa / empresa.
... saa lämpimät suositteluni. Hän olisi ansiokas lisä ohjelmaanne
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Estoy seguro de que X continuará siendo muy productivo(a). Él / Ella goza de mi amplia recomendación.
Olen luottavainen siitä, että ... on tulevaisuudessakin erittäin tuottava. Hän saa lämpimät suositteluni.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Él / Ella tiene mi más amplia recomendación y sin reservas. Si tiene más preguntas comuníquese conmigo por email o por teléfono.
Suosittelen häntä ilman muuta tehtävään mitä lämpimimmin. Lisäkysymyksissä minulle voi soittaa tai lähettää sähköpostia.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Creo firmemente en sus excelentes habilidades de... y lo / la recomiendo ampliamente para que continúe con sus estudios en su universidad, en donde él / ella podrá desarrollar y poner en práctica sus magníficos talentos
Uskon vakaasti hänen kykyihinsä toimia ... ja suosittelen häntä lämpimästi jatko-opintoihin yliopistossanne, jossa hän voi kehittää ja soveltaa taitojaan.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Es un placer poder darle a X mi más amplia recomedación. Espero que esta información sea útil para ustedes...
On miellyttävää antaa lämpimät suosittelut kyseisestä hakijata. Toivottavasti tämä tieto osoittautuu hyödylliseksi.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Doy mi recomendación más vehemente a X pues es un candidato prometedor / una candidata prometedora...
Suosittelen innolla hakijaa tehtävään ... lupaavana ehdokkaana
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Raramente he podido recomendar a alguien sin reservas. Sin embargo es un placer poder hacerlo en el caso de X...
En ole usein voinut varauksetta suositella jotain henkilöä. On ilo tehdä näin ... tapauksessa.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Respeto a X como colega, pero debo decir con toda honestidad que no puedo darle mi recomendación para su compañía...
Arvostan häntä kollegana, mutta rehellisyyden nimissä on sanottava, etten voi suositella häntä yrityksenne palveluun.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Estaré complacido(a) de poder responder cualquiera de las preguntas que pueda/puedan tener.
Vastaan mielelläni mieleenne tuleviin lisäkysymyksiin
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Puede contactarme por correo o por correo electrónico si requiere información adicional.
Voitte ottaa minuun yhteyttä kirjeitse / sähköpostitse jos tarvitsette lisätietoa
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens