Russisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Bäste herrn,
Уважаемый...
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa frun,
Уважаемая...
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Уважаемые...
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Уважаемые...
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Уважаемый г-н Смидт
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Уважаемая г-жа Смидт
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Для меня честь давать рекомендации ...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Я познакомился с ... в..., когда он присоединился к...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
... попросил меня написать рекомендательное письмо для подачи заявления на работу в.... Я с удовольствием сделал это.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Было одним удовольствием быть начальником/коллегой ... начиная от...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Я рад написать рекомендательное письмо для.. В этом письме я хотел бы выразить свою благодарность и уважение перед этим талантливым молодым человеком, который внес большой вклад в работу моей команды.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Я ни минуты не сомневался при написании рекомендательного письма. для...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Для меня чистое удовольствие писать рекомендательное письмо для
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Я знаю ... с..., когда он/она перешел в мой класс/начал работу в ..
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Я знаком с... с... в меру моих возможностей как... в...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Я был шефом/начальником/колегой/учителем ... с.. по...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
... работал на меня в различных проектах таких как..., и на основании проделанной им/ей работы я могу оценить его/ее как лучшего сотрудника, какого мы когда-либо имели.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
С момента начала нашей совместной работы я знаю его/ее как человека...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... utmärkte sig genom att ...
... показал себя как...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Hens största talang är / finns inom ...
Его/ее главным талантом является...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hen är en kreativ problemlösare.
Он/она обладает способностью креативно решать проблемы.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hen har en bred kompetens.
Круг его/ее умений очень широк
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Он/она обладает способностью доступно доносить свои идеи
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hen hanterar ansvar väl.
Он/она проявил себя ответственным сотрудником
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Он/она хорошо разбирается в...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Он быстро схватывает новое, адекватно принимает здоровую критику и советы относительно его работы.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Я хотел бы также упомянуть, что ... ... и обладает способностью...
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Его/ее экстраординарная способность к... была бесценна.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Он/она всегда принимает активную позицию в...
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Он/она заканчивает свою работу в срок. Когда у нее/него возникают вопросы, опасения относительно порученного задания он/она четко и прямо высказывает это, выражая то, что другие возможно тоже думают, но не могут сказать.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
За время работы у нас он/она... Его/ее обязанности включали...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Его/ее главными обязанностями было...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Его/ее еженедельные задачи включали...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Должен сказать, было приятно работать с ..., он/она надежный, образованный человек с хорошим чувством юмора.
Positive Beurteilung einer Person
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Если то, как он/она показал себя в нашей компании является для вас хорошим показателем того, насколько хорошо он проявит себя в вашей, он/она должен быть очень подходящей кандидатурой для вашего предприятия.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
Я считаю... трудолюбивым человеком, привыкшим всего добиваться собственными силами, точно понимающим суть проекта.
Positive Beurteilung einer Person
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
Постоянно показывает высокое качество работы и умение распределять время.
Positive Beurteilung einer Person
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
Единственной слабостью..., которую я когда-либо заметил было...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Я полагаю, кандидатура .... должна быть рассмотрена в первую очередь, поскольку...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
... будет отличным дополнением для вашей команды. Если в дальнейшем могу быть вам полезным, пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
... заслужил мои наилучшие рекомендации. Она будет настоящей находкой для вашей компании.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Я уверен, что ... продолжит работать очень эффективно. Он/она заслуживает моих наилучших рекомендаций.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Без сомнений он/она заслужил мои наилучшие рекомендации. Пожалуйста свяжитесь со мной по эл. почте или позвоните мне, если у вас возникнут дальнейшие вопросы.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Я совершенно уверен в наличии у него/нее больших способностей к... и чрезвычайно рекомендую его/ее для продолжения учебы в вашем университете, где он/она может развить свой потенциал и проявить свой необычайный талант.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Достаточно сказать, я даю ему/ей свои лучшие рекомендации. Надеюсь, предоставленная мной информация сможет быть полезной.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Я с удовольствием рекомендую ... как подающего надежды сотрудника
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Мне редко приходилось давать кому-либо рекомендации, не раздумывая. Но в случае... я с удовольствием делаю это.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Я уважаю... как коллегу, но должен честно сказать, что я бы не рекомендовал вам его/ее кандидатуру для работы в вашей компании.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Я с удовольствием отвечу на любые дополнительные вопросы, которые могут у вас возникнуть.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
В любое время вы можете связаться со мной по почте / e-mail, если вам потребуется дополнительная информация.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens