Esperanto | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Bäste herrn,
Estimata sinjoro,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa frun,
Estimata sinjorino,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Estimata sinjoro/sinjorino,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Estimataj sinjoroj,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
Al kiu ĝi povas koncerni,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Estimata sinjoro Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Estimata sinjorino Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
Mi estas ĝojigita por esti alvokita kiel referenco por...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
Mi unue konatiĝis... en..., kiam li aliĝis...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...petis min skribi leteron de rekomendo por akompani lia peto pri.... Mi estas tre kontenta por fari tion.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
Ĝi estis plezuro esti ĉefo/kontrolisto/kolego de... ekde....
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
Mi estas feliĉa skribi tiun leteron de rekomendo por.... En tiu letero mi ŝatus esprimi mian respekton kaj aprezon por tiu brila junulo, kiu kondukis elstaran kontribuon al la laboro de mia grupo.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
Mi ne havas heziton en skribanta leteron de rekomendo por...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
Estas plezuro skribi leteron de rekomendo por...
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
Mi scias... ekde..., kiam li/ŝi enskribiĝis en mia klaso/komencis labori ĉe....
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
Mi konas... por... monatoj/jaroj en mia kapacito kiel... je....
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
Mi estis la ĉefon/kontroliston/kolegon/instruiston de... de... al....
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...laboris por mi pri diversaj projektoj kiel..., kaj bazita sur lia/ŝia laboro, mi estus kvalifi lin/ŝin kiel unu el la plej bonaj..., ke ni iam havis.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Ekde la komenco de nia kunlaborado, mi konas lin/ŝin kiel...
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... utmärkte sig genom att ...
...distingis per...
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Hens största talang är / finns inom ...
Lia/ŝia plej granda talento estas...
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hen är en kreativ problemlösare.
Li/ŝi estas krea problemosolvilo.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hen har en bred kompetens.
Li/ŝi havas larĝan aron de kapabloj.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
Li/ŝi komunikas liajn/ŝiajn ideojn klare.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hen hanterar ansvar väl.
Li/ŝi manaĝas respondecon bone.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
Li/ŝi havas grandan scion de....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
Li ekprenas novajn konceptojn rapide kaj akceptas helpeman kritikon kaj instruon pri lia laboro.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
Mi volus mencii ĉi tie, ke... estas... kaj ĝi havas la kapablon....
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
Lia/ŝia eksterordinara kapablo de... estis valorega.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
Li/ŝi ĉiam prenas aktivan rolon en....
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
Li/ŝi finas sian laboron sur horaro. Kiam li/ŝi havas koncernon aŭ demandon pri asigno, li/ŝi parolas lia/ŝia menson klare kaj rekte, donante voĉon al kion aliaj povas senti sed ne povas aŭ ne volas diri.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
Dum li/ŝi estis ĉe ni, li//ŝi... Tiu respondeco implikis....
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
Liaj/ŝiaj ĉefaj respondecoj estis...
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
Liaj/ŝiaj semajnaj taskoj implikis...
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
Mi ŝatus diri, ke ĝi estas agrabla por labori kun..., li/ŝi estas fidinda kaj inteligenta persono kun bona sento de humuro.
Positive Beurteilung einer Person
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
Se lia/ŝia agado en nia kompanio estas bona indiko de kiom li/ŝi elfarus en via, li/ŝi estus ekstreme pozitiva valoraĵo al via programo.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
En mia opinio, ...estas laborema persono, kiuj nevarie komprenas precize, kion projekto temas.
Positive Beurteilung einer Person
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...konsekvence produktas altakvaliton laboron en oportuna maniero.
Positive Beurteilung einer Person
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
La nura areo de malforto, kiun mi iam notis en lia/ŝia agado estis...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
Mi kredas, ke... devus konsideri antaŭ aliaj kandidatoj ĉar...
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...estos granda aldono al via programo. Se mi cetere povas helpi, bonvolu sendi retpoŝton al mi aŭ telefoni min.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...havas mian fortan rekomendon. Li/Ŝi estos kredito al via programo.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
Mi estas certa, ke... daŭros esti tre produktiva. Li/ŝi havas mian plej altan rekomendon.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
Mi donas al li/ŝi mian ple altan rekomendon, sen rezervejo. Bonvolu sendi retpoŝton aŭ telefoni min, se vi havas pliajn demandojn.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
Mi firme kredas en liajn/ŝiajn elstarajn kapablojn por ... kaj forte rekomendas lin/ŝin por plua edukado ĉe via universitato, kie li/ŝi povas disvolvi kaj apliki liajn/ŝiajn brilajn talentojn.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
Ĝi estas kontentiganta povi doni al li/ŝi mia ple alta rekomendo. Mi esperas, ke tiu informo estos helpema.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
Mi entuziasme rekomendas... kiel esperigan kandidaton.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Mi povis malofte rekomendi iun sen rezervado. Ĝi estas plezuro fari tion en la kazo de...
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
Mi respektas... kiel kolegon, sed mi devas honeste diri, ke mi ne povas rekomendi lin/ŝin por via kompanio.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
Mi estos kontenta respondi neniujn pliajn demandojn, ke vi povas havi.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
Vi povas kontakti min per letero/retpoŝto, se vi postulas neniun plian informon.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens