Englisch | Phrasen - Bewerbung | Zeugnis

Anschreiben | Lebenslauf | Zeugnis

Zeugnis - Einleitung

Bäste herrn,
Dear Sir,
Formell, männlicher Empfänger, Name unbekannt
Bästa frun,
Dear Madam,
Formell, weibliche Empfängerin, Name unbekannt
Bästa herr eller fru,
Dear Sir / Madam,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers unbekannt
Bästa herrar,
Dear Sirs,
Formell, eine Gruppe von unbekannten Menschen oder eine Abteilung wird addressiert
Till (alla) berörda parter,/Till ... (namnet på mottagarens befattning),
To whom it may concern,
Formell, Name und Geschlecht des Empfängers völlig unbekannt
Bäste herr Smith,
Dear Mr. Smith,
Formell, männlicher Empfänger, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Dear Mrs. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, verheiratet, Name bekannt
Bästa fröken Smith,
Dear Miss Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, ledig, Name bekannt
Bästa fru Smith,
Dear Ms. Smith,
Formell, weibliche Empfängerin, Familienstand unbekannt, Name bekannt
Det glädjer mig att agera som referens för ...
I am delighted to be called upon as a reference for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag blev först bekant med ... (person) ... (år) när hen började hos ...
I first became acquainted with...in..., when he joined...
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... har bett mig skriva ett rekommendationsbrev som bilaga till hens ansökan för ... . Det är ett stort nöje för mig att göra detta.
...has asked me to write a letter of recommendation to accompany his application for… . I am very pleased to do so.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det har varit ett nöje att vara ... s chef / handledare / kollega sedan ... .
It has been a pleasure to be…'s boss / supervisor / colleague since… .
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det gläder mig att skriva detta rekommendationsbrev för ... . Jag vill genom detta brev uttrycka min respekt och uppskattning för denna lysande unga person som enastående bidragit till arbetet i min grupp.
I am happy to write this letter of recommendation for… . In this letter I would like to express my respect and appreciation for this bright young person, who brought outstanding contribution to the work of my group.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag tvekar inte en sekund med att skriva ett rekommendationsbrev för ...
I have no hesitancy in writing a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Det är med glädje jag skriver ett rekommendationsbrev för ...
It is a pleasure to write a letter of recommendation for…
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat
Jag har känt ... sedan ... då hen gick min kurs / började arbeta hos ... .
I have known...since… , when he / she enrolled in my class / began to work at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag har känt ... i ... månader / år i egenskap av ... vid/hos ... .
I have known...for...months / years in my capacity as...at… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
Jag var ...s chef / handledare / kollega / lärare från ... till och med ... .
I was…boss / supervisor / colleague / teacher from…to… .
Beschreibung, woher man eine Person kennt
... arbetade för mig på olika projekt som ... och baserat på hens arbete anser jag att hen är en av de bästa ... vi någonsin har haft.
...worked for me on various projects as a..., and based on his / her work, I would rank him / her as one of the best...we have ever had.
Einleitungssatz, wird verwendet, wenn man mit der Person, über die man schreibt, gerne zusammengearbeitet hat

Zeugnis - Qualifikationen

Ända sedan början av vårt samarbete har jag ansett att hen är en ... person.
Since the beginning of our collaboration I know him / her as a…person.
Beschreibung der positiven Charaktereigenschaften einer Person
... utmärkte sig genom att ...
...distinguished himself / herself by…
Beschreibung der wesentlichen positiven Eigenschaften, die eine Person bewiesen hat
Hens största talang är / finns inom ...
His / her greatest talent is / lies in…
Beschreibung der wesentlichen Stärken einer Person
Hen är en kreativ problemlösare.
He / she is a creative problem-solver.
Beschreibung der Willens und der Fähigkeit einer Person, Herausforderungen zu meistern
Hen har en bred kompetens.
He / she has a broad range of skills.
Beschreibung einer Person mit vielseitigen Fähigkeiten
Hen kommunicerar sina idéer tydligt.
He / she communicates his / her ideas clearly.
Beschreibung einer Person mit guten Kommunikationsfähigkeiten
Hen hanterar ansvar väl.
He / she handles responsibility well.
Beschreibung einer Person, die ein Team / Projekt erfolgreich führen kann und auch unter Druck gut arbeitet.
Hen har en omfattande kunskap inom ... .
He / she has a wide-ranged knowledge of… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hen förstår sig snabbt på nya koncept och accepterar konstruktiv kritik och instruktioner gällande sitt arbete.
He grasps new concepts quickly and accepts constructive criticism and instruction concerning his work.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person
Jag skulle här vilja nämna att ... är ... och har förmågan att ... .
I would like to mention here, that...is…and has the ability to… .
Beschreibung der Fähigkeiten einer Person
Hens extraordinära förmåga att ... var ovärderlig.
His / her extraordinary ability to...was invaluable.
Beschreibung der vorteilhaftesten Eigenschaft einer Person
Hen tar alltid en aktiv roll gällande ... .
He / she always takes an active role in… .
Beschreibung der Eigenschaft einer Person, sich zu engagieren und aktiv in die Arbeit einzubringen
Hen blir klar med sitt arbete i tid. När hen har ett problem eller en fråga gällande en uppgift talar hen om detta tydligt och direkt, och uttrycker därigenom det som även andra tycker men inte kan eller vill framföra.
He / she finishes her work on schedule. When he / she has a concern or question about an assignment, he / she speaks his / her mind clearly and directly, giving voice to what others may feel but cannot or will not say.
Beschreibung einer klugen und dynamischen Person

Zeugnis - Berufliche Verantwortlichkeiten

Medan hen var hos oss har ​​hen ... . Detta ansvar omfattade ... .
While he / she was with us he / she… . This responsibility involved… .
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens huvudsakliga ansvarsområden hörde ...
His / her main responsibilities were…
Beschreibung der Aufgaben einer Person
Till hens veckovisa arbetsuppgifter hörde ...
His / her weekly tasks involved…
Beschreibung der wöchentlichen Aufgaben einer Person

Zeugnis - Beurteilung

Enligt min åsikt är det alltid trevligt att jobba med ...; hen är en pålitlig och intelligent person med ett gott sinne för humor.
I would like to say that it is pleasant to work with..., he / she is reliable and intelligent person with good sense of humor.
Positive Beurteilung einer Person
Om hens prestation inom vårt företag är någonting att gå efter kommer hen att bli en mycket värdefull tillgång för ert team.
If his / her performance in our company is a good indication of how he / she would perform in yours, he / she would be an extremely positive asset to your program.
Sehr positive Beurteilung einer Person
Enligt min åsikt är ... en hårt arbetande initiativtagare som alltid förstår exakt vad ett projekt går ut på.
In my opinion, ...is a hard-working self-starter who invariably understands exactly what a project is all about.
Positive Beurteilung einer Person
... presterar genomgående högkvalitativt arbete inom utsatt tid.
...consistently produces high quality work in a timely fashion.
Positive Beurteilung einer Person
Det enda svagheten som jag någonsin noterade i hens prestation gällde ...
The only area of weakness that I ever noted in his / her performance was...
Negativer Aspekt in der Beurteilung einer Person
Jag anser att ... bör prioriteras framom andra kandidater eftersom ...
I believe…should be considered ahead of other candidates because…
Empfehlung einer Person aus mehreren Gründen; sehr positive Art der Beurteilung einer Person

Zeugnis - Schluss

... kommer att bli ett utmärkt nytillskott till ert team. Om jag kan bidra ytterligare går det bra att mejla eller ringa mig.
...will be a great addition to your program. If I can further assist, please e-mail or call me.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar ... å det varmaste. Hen kommer att vara en tillgång för ert team.
...has my strong recommendation. He / She will be a credit to your program.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Jag är övertygad om att ... kommer att fortsätta vara mycket produktiv. Hen har mina varmaste rekommendationer.
I am confident that...will continue to be very productive. He / she has my highest recommendation.
Abschluss eines sehr positiven Empfehlungsschreibens
Hen har utan tvekan mina varmaste rekommendationer. Vänligen mejla eller ring mig om du har ytterligare frågor.
I give him / her my highest recommendation, without reservation. Please send e-mail or call me if you have further questions.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag tror starkt på hens enastående förmåga att ... och jag rekommenderar starkt hen för vidare utbildning vid ert universitet där hen kan utvecklas och tillämpa sina lysande talanger.
I firmly believe in his / her outstanding abilities for...and strongly recommend him / her for further education at your university, where he /she can develop and apply his / her bright talents.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Det är tillfredsställande att kunna ge hen mina varmaste rekommendationer. Jag hoppas att denna information är till hjälp.
It is satisfying to be able to give him / her my highest recommendation. I hope this information proves helpful.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag rekommenderar entusiastiskt ... som en lovande kandidat.
I enthusiastically recommend...as a promising candidate.
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Sällan har jag kunnat rekommendera någon utan förbehåll. Det är dock med glädje jag i detta fall kan göra så gällande ... .
Seldom have I been able to recommend someone without reservation. It is a pleasure to do so in the case of… .
Abschluss eines äußerst positiven Empfehlungsschreibens
Jag respekterar ... som kollega men jag måste säga att i ärlighetens namn kan jag inte rekommendera hen för ditt företag.
I respect...as a colleague, but I must say that in all honesty, I cannot recommend him / her for your company.
Einschätzung, dass eine Person für eine Stelle nicht geeignet ist
Jag besvarar gärna ytterligare frågor du kan tänkas ha.
I will be pleased to answer any additional questions you may have.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens
Du kan kontakta mig via brev / e-post om du behöver ytterligare information.
You can contact me by letter / e-mail if you require any further information.
Abschluss eines positiven Empfehlungsschreibens